איחוד תיקים במשפט תעבורה

זמן קריאה: 6 דקות

איחוד תיקים במשפט תעבורה הוא נושא מורכב ובדיוק לשם כך הכנו עבורך מדריך מפורט בנושא. 
במדריך שלפניך נסביר מהו איחוד תיקים, מתי נדרש איחוד תיקים, מהם ההבדלים בין צירוף תיקים במשפט תעבורה לאיחוד ונתבל בדוגמאות ממקרים אמיתיים.

איחוד אישומים

"מותר לצרף בכתב אישום אחד כמה אישומים אם הם מבוססים על אותן עובדות או על עובדות דומות או על סדרת מעשים הקשורים זה לזה עד שהם מהווים פרשה אחת; בצירוף אישומים כאמור מותר, על אף כל דין אחר, לצרף לאישום בבית משפט מחוזי גם אישום בעבירה שאינה פשע"

כלומר ניתן לצרף בכתב אישום אחד מספר אישומים אם הם מבוססים על אחד מהבאים:

חשוב לשים לב שהתנאים הקבועים בסעיף הינם חלופיים ולא מצטברים, כך שעליך לענות בחיוב לפחות על אחד מהם.

המשמעות היא שהתביעה רשאית לכלול בכתב אישום אחד מס’ אישומים. 
בחירת התביעה לאיזה בית משפט להגיש כתב אישום אינה מקרית ונקבעת עפ”י חומרת העונש הקבוע עליה בחוק.

אישום מסוג פשע המוגש לבית המשפט המחוזי טומן בחובו עונש מאסר של 3 שנים ומעלה.

לעיתים קורה מצב בו אדם מואשם בעבירה מסוג פשע ובאותה מסכת עובדות ביצע עבירות נוספות שהעונש עליהן קל יותר.

זה גם מצב בו ייעשה שימוש בסעיף ויצורפו אישומים שלא יכלו לצרף אלמלא עבירת הפשע. 

לאחד דוחות משטרה

איחוד דוחות משטרה מומלץ מכמה סיבות:

הסיבה הראשונה לאיחוד אישומים היא כמובן ניקוי השולחן. 
כשאתה מצרף מס’ אישומים (מאותו ארוע) לכתב אישום אחד אתה חוסך לעצמך התייצבות לכל תיק בנפרד.

הסיבה השניה היא העונש שייגזר עליך. 
סביר להניח שאם תורשע בכל העבירות בהן האושמת בנפרד, תקבל עונשים מצטברים העולים על העונש שהיית מקבל אם היית מאחד אישומים.

הסיבה השלישית לאחד אישומים נעוצה בשיטת הניקוד של משרד הרישוי
במסגרת זאת נאשם שהורשע במס’ עבירות בכתב אישום אחד יקבל רק את הניקוד המירבי לעבירה החמורה ביותר.  

איחוד תיקים במשפט תעבורה - עו"ד תעבורה אוריאל גולדברג מדריך

"הורשע נהג בכמה עבירות שנכללו בכתב אישום אחד, יירשמו לו במרשם העבירות הנקודות בשל העבירה שבה הורשע אשר לה נקבע מספר הנקודות הגבוה ביותר"

איחוד דוחות טוב לשופט

גם עבור בית המשפט לתעבורה איחוד דוחות תורם ליעילות דיונית – העדים לא יידרשו להעיד יותר מפעם אחת ובמסגרת הליך אחד.

סיבה נוספת ואחרונה להיום נעוצה בכך שאותו השופט מתרשם מהעדים ולא מספר שופטים שומעים את אותם עדים וקובעים ממצאי מהימנות שונים ביחס אליהם.

"בית המשפט רשאי, בכל שלב שלפני הכרעת הדין, לצוות על איחוד הדיון בכתבי אישום נפרדים התלויים ועומדים באותו בית משפט, אם מותר לצרפם בהתאם להוראות סעיפים 86 או 87 ובית המשפט סבור שהצירוף לא יגרום לעיוות דין."

איחוד בתנאים מגבילים

מבחינת התביעה איחוד אישומים במשפט תעבורה זה כאב ראש לא קטן.

התובעים בדרך כלל מכינים את יום הדיונים שלהם ערב קודם ולכן לא יאהבו שתפתיע אותם באולם עם עוד אישום מאותו אירוע. 

קושי נוסף שיש לתביעה עם איחוד אישומים נוגע שוב, איך לא, בשיטת הניקוד.

מבחינתם הסכמה שלהם לאיחוד אישומים מותנית בכך שתספוג את כל הנקודות ולא תתחמק משיטת הניקוד… כן כן קראת נכון.
התביעה לא אוהבת את “ישראבלוף” הנקודות ועל הדרך הם גם דורשים שתודה שביצעת את העבירות. הזוי.

בנוהל תביעה שהופץ בשנת 2018 הונחו התובעים להתייחס לבקשות מסוג זה באופן שגוי כאילו הוגשו לפי סעיף 39(א) לחוק העונשין.

"מי שהורשע בשל עבירה פלונית וביקש שבית המשפט ידון אותו גם בשל עבירות אחרות שהוא מודה שעבר אותן, רשאי בית המשפט - לאחר שנתן לתובע הזדמנות להשמיע טענותיו לענין זה - להרשיעו ולגזור את דינו, או להעמידו במבחן, בשל כל אחת מן העבירות האחרות"

בסופו של יום אם תבקש מבית המשפט לאחד אישומים בין שני דוחות משטרה או בין דוח והזמנה לדין (ויש התאמה או אפילו מכנה משותף בין העבירות) הרי שעל בית המשפט לשקול זאת בחיוב. 

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

חשוב לזכור!
כדי לאחד אישומים חייב להיות ביניהם מכנה משותף עובדתי

חשוב שתזכור!

כדי לאחד אישומים חייב להיות ביניהם מכנה משותף עובדתי

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

"התנאי בדבר "עובדות דומות" אין משמעו כי בין עובדותיהם של האישומים אין כל הבדל. כל שצריך להתקיים הוא מכנה משותף עובדתי. הווי אומר: די בכך שאישומים מבוססים על עובדות שרובן, או עיקרן, דומות כדי להכשיר את צירופם כאישומים המבוססים על עובדות דומות"

בדצמבר 2020 סגן נשיא בית המשפט לתעבורה בירושלים הביע את דעתו על נוהל התביעה וקבע כי אין בשיטת הניקוד כדי להוות שיקול ענייני בבקשה לאיחוד אישומים בהליך הפלילי.

בהחלטתו איזכר פסיקות קודמות בהן נפסק ששיטת הניקוד היא אינה חלק מהעונשים בהליך הפלילי וכי מדובר באמצעי חינוכי צופה פני עתיד.

"אכן בהתאם לתקנה 546(א) לתקנות התעבורה אם הורשע נהג בכמה עבירות שנכללו בכתב אישום אחד, יירשמו לו במרשם העבירות הנקודות בשל העבירה שבה הורשע אשר לה נקבע מספר הנקודות הגבוה ביותר. אולם, בבואו להכריע בבקשה האם יש להורות על צירוף כתבי האישום אין בית המשפט נדרש לשקול את עניין אמצעי התיקון שיוטלו או לאו על ידי הרשות המנהלית. לאמור, השיקול האם הרשות המנהלית תיישם את תקנה 546(א) לתקנות התעבורה או לאו אינו מסמכותו של בית משפט זה ואין בו בכדי להוות שיקול ענייני שעל בית המשפט להתחשב בו בבואו להפעיל את סמכותו בהתאם לסעיף 90 לחוק סדר הדין הפלילי."

במילים אחרות המשמעות היא שגם אם כתוב בכתב האישום שתקבל נקודות על כל עבירה בנפרד, בפועל הנקודות שיספרו לחובתך לא יהיו מעל 10 נקודות במקסימום.

צירפנו עבורך דוגמא לאיחוד אישומים מוצלח.
במקרה זה העבירה המקורית בהזמנה למשפט שונתה לעבירה ללא נקודות ויחד איתה אוחד ערעור על דוח משטרה מאותו ארוע.  
בכך נחסך מהנהג שלנו מספר לא מבוטל של נקודות על העבירות שיוחסו לו בנפרד.  

דוגמאות נוספות ופחות נפוצות הן של נהגים שנוסעים במשך שנים במסלול קבוע ויום אחד הוצבה מצלמה במסלולם. 

תאר לעצמך כמה מרגיז לקבל עשרות דוחות משטרה בבת אחת.

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

הרישיון בסכנה? אתה לא לבד!

או חייג עכשיו ליעוץ מיידי

קיבלת הזמנה למשפט?
התובע דורש עונש מרתיע?
אתה לא לבד! 

או חייגו עכשיו ליעוץ ראשוני

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

צירוף אישומים

צירוף אישומים – או בשמו הנפוץ יותר – צירוף תיקים זו דרך נוספת להתמודד עם יותר מכתב אישום אחד.

כפי שכבר הבנת עד עכשיו שוטר יכול לתת לך יותר מדוח תנועה אחד. 
אבל מה תעשה אם תצבור מס’ דוחות שאין ביניהם מכנה עובדתי משותף?

הפתרון למקרים בהם אי אפשר לאחד אישומים הוא צירוף תיקים. 
אם תבחר לצרף את כל התיקים שנפתחו נגדך (כתבי אישום ודוחות  עליהם ביקשת להישפט) הם ירוכזו בפני אותו שופט והוא יגזור את דינך על כולם ביחד. 

היתרון בכלי זה הוא החיסכון בימי דיונים בכלל התיקים וכמובן החיסכון בריצה בין בתי משפט שונים. 

החיסרון הראשון בצירוף תיקים הוא צבירת הנקודות על כל עבירה בנפרד. 
בניגוד לאיחוד אישומים המופיעים יחד תחת כתב אישום אחד, פה זה לא המצב.
כאן כל כתב אישום עומד בפני עצמו והצירוף יכול להוביל למבול של נקודות לחובתך.

החיסרון השני שאפשר להצביע עליו נוגע להליכי מו”מ מול התביעה. 
במקרה שהתיקים נגדך מנוהלים ע”י מס’ לשכות תביעה המו”מ הופך מורכב וארוך יותר, ולעיתים יוביל להסדר כולל עם תוצאה פחות טובה מאשר הסדר בכל תיק בנפרד.

עודכן לאחרונה בתאריך 25 בדצמבר 2023 ע"י עו"ד תעבורה אוריאל גולדברג

השאירו פרטים לשיחת ייעוץ
ללא התחייבות

או חייגו עכשיו

מאמרים נוספים:

מאמרים נוספים:
בדיקת ינשוף

בדיקת אלכוהול – תנשוף לינשוף “תנשוף חזק” אמר השוטר במחסום שניה לפני שהחלה בדיקת ינשוף לאיתור אלכוהול. כל נהג יודע שנהיגה בשכרות או תחת השפעת

המשיכו לקרוא »