משפט תעבורה

זמן קריאה: 6 דקות

משפט תעבורה הוא הליך משפטי המתנהל בבית המשפט לתעבורה.
בתי המשפט לתעבורה הינם ערכאה נפרדת מבתי משפט שלום רגילים והשופטים המכהנים בה דנים רק בתיקי תעבורה. 

אפשר לומר שדיונים בבית המשפט לתעבורה קשורים ישירות לעבירת תנועה, אך לא תמיד מדובר בנהג שביצע את העבירה.
מצב שכזה יכול להיגרם בעקבות מתן הודעת איסור שימוש ברכב שנמסרה בשימוע.
דוגמא נוספת היא חברה המחזיקה בצי רכבים ונדרשת להסב דוח תנועה על שם הנהג בפועל.

במדריך שלפניך נסביר על משפט תעבורה, דוח ברירת משפט, איך מתנהל משפט תעבורה וכמה זמן הוא נמשך.

דיני התעבורה נחשבים כחלק ממערכת המשפט הפלילי, להבדיל ממערכת המשפט האזרחי, והם כפופים לאמור בחוק העונשין, בחוק סדר הדין הפלילי, בדיני הראיות ובדיני המעצרים.

עבירות תנועה נחלקות לשני סוגים לפי חומרתן:

 • עבירות מסוג קנס
 • עבירות מסוג הזמנה לדין 
משפט תעבורה

דוח ברירת משפט

אם נתפסת מבצע עבירת תנועה “קלה” תקבל דוח ברירת משפט ובאפשרותך לשלמו או להגיש בקשה להישפט תוך 90 יום.
אם רשום בדוח מועד מאוחר יותר, זה יהיה המועד הקובע. 

דוחות תנועה של ברירת משפט כוללים עבירות של אי חגירת חגורת בטיחות, עיכוב תנועה, בלימת פתע, אי שימוש באיתות ועבירות תנועה רבות נוספות. 

תשלום דוח ברירת משפט נחשב להודאה ולאחריו תאבד את זכותך להישפט.

אם שלחת בקשה להישפט בדוח ברירת משפט הזמנה למשפט תעבורה תישלח לכתובתך.
בהזמנה תפורט העבירה (כפי שהופיעה בדוח) וכן עדי התביעה.

זומנת לבית משפט תעבורה?
אתה לא לבד! 

או חייג עכשיו ליעוץ מיידי

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג
עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

זומנת לבית משפט תעבורה? אתה לא לבד! 

או חייג עכשיו ליעוץ מיידי

הזמנה למשפט

בעבירות מסוג זה אין לך אפשרות לשלם קנס (ונקודות) ולסיים את הסיפור. 
העבירה בה הואשמת מצויה ברף גבוה המחייב העמדה לדין והטלת עונשים כבדים יותר.

עבירות נפוצות מסוג הזמנה למשפט תעבורה כוללות נהיגה בשכרות, נהיגה תחת השפעת סמים, תאונת דרכים עם נפגעים, עקיפה מסוכנת, גרם מוות ברשלנות, פגע וברח, הריגה ועוד.

30 יום לפני מועד הדיון הראשון באפשרותך לפנות לתביעה לקבלת העתק מחומרי החקירה המוכיחים את אשמתך. 

שים לב שבתיקי תאונות דרכים לא ניתן להזמין את החומרים באינטרנט וצריך להגיע פיזית ליחידת התביעות הרלוונטית.

יש תאריך

היום הגדול הגיע ואתה שם פעמיך לבית המשפט לתעבורה אליו זומנת.
היום, כך קיווית, תעמוד מול השופט ותספר את הגרסא שלך. אז זהו, שלא בדיוק.

סדרי הדין בהם מחוייב השופט במשפט תעבורה כוללים מספר שלבים:

דיון הקראה

ברירת משפט

הדיון הראשון במשפט תעבורה נקרא דיון הקראה משום שבית המשפט מקריא לך את כתב האישום ומוודא שאתה מבין אותו. 

אם יש לך טענות מקדמיות בדבר חוסר סמכות מקומית או עניינית, או אם יש פגם בכתב האישום, זה הזמן לטעון אותן.
טענות אלה תוכל לטעון בהמשך רק באישור בית המשפט לתעבורה.

אם אין לך טענות מקדמיות (או שהן נדחו) תידרש לתת תשובה לאישום: 

אם הודית בית המשפט ירשיע אותך בעבירה ויעבור לגזירת הדין – העונש.
התובע יטען ראשון לעונש, אתה אחריו ובהתאם לכך ולשיקולים נוספים בית המשפט יגזור את עונשך.

הוכחות

אם כפרת באשמה יקבע התיק להוכחות ולשמיעת עדים. 
בשלב ההוכחות התביעה תידרש להעיד את העדים מטעמה ובאמצעותם להוכיח שביצעת עבירה.
רמת ההוכחה הנדרשת במשפט פלילי היא מעבר לכל ספק סביר.
המשמעות היא שגם ספק קל אמור לזכות אותך מביצוע העבירה.

במסגרת עדותם יגיש התובע את המסמכים שערכו ויחקור אותם בחקירה ראשית.
העדים יכולים להיות אנשי משטרה (בוחן, חוקר וכיו”ב), רפואה, מומחים מקצועיים או עוברי אורח שחזו בעבירה ויודעים לספר עליה.

הוכחות - פרשת התביעה

שלב ההוכחות מתחיל כאשר עד התביעה הראשון נעמד על דוכן העדים.
בשלב זה תחל חקירה ראשית של העד במסגרתה יתאפשר לו למסור את גרסתו בלא הפרעה וכמיטב הבנתו. 

בתום החקירה הראשית יש לך ( או לעורך דין תעבורה מטעמך) זכות לחקור את העדים בחקירה נגדית.
המשמעות היא שאתה יכול לשאול כל שאלה, גם שאלה מכווינה (בניגוד לחקירה ראשית), כל עוד היא קשורה לעבירה.
שאלות לא רלוונטיות ייתקלו בהתנגדות מהתובע או מהשופט.

לאחר שתסיים יאפשר השופט לתובע לחקור בחקירה חוזרת רק לגבי סוגיות שעלו לראשונה מחקירתך הנגדית.

לאחר סיום עדותו של העד יעידו יתר העדים לפי עיקרון זה ולאחר שהאחרון יסיים יכריז התובע “אלו עדיי”.

הוכחות - טענת ביניים

לאחר שהתביעה סיימה להציג ראיות מטעמה באפשרותך לטעון כי אין להשיב לאשמה. 
משמעות הטענה היא שהתביעה לא הוכיחה, אפילו לכאורה, שביצעת את העבירה בכתב האישום.
טענה זו מעוגנת בסעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי ומאפשרת גם לשופט להעלות אותה ביוזמתו.

באפשרותך להעלות גם טענות מקדמיות (שלא נאסרו בשלב זה) אם התגלו נסיבות חדשות במהלך פרשת התביעה.

הוכחות - פרשת ההגנה

אם לא טענת טענות ביניים (או שטענת והן נדחו) כעת תידרש להשיב לאשמה. 
סדר העדים מטעמך ייקבע על ידך וכעת כל אחד מהם יעיד בחקירה ראשית, נגדית וחוזרת.

כעת לך יש זכות לחקור אותם בחקירה נגדית, ולבסוף ניתנת לתביעה הזכות לחקור אותם חקירה חוזרת, אם כי רק לגבי שאלות שעלו מתוך החקירה הנגדית.
באפשרותך לבחור שלא להעיד להגנתך, אך קח בחשבון שהמשמעות המשפטית היא לרעתך.

טיפ עלינו

בכל שלב ההוכחות גם לשופט במשפט תעבורה מותר לפנות לעדים ולשאול כל שאלה עולה על רוחו, אשר לטעמו דרושה לבירור האשמה.

סמכותו של השופט רחבה עד כדי כך שהוא יכול לחייב כל אדם נוכח באולם להעיד, ולהענישו אם יסרב.
יחד עם זאת התערבות יתרה של בית המשפט במהלך העדויות יכולה להוביל לפסילת השופט ואף שמיעתן מחדש.

שים לב שבית המשפט לא שואל שאלות סרק וכל תשובה יכולה לשינוי התוצאה לה קיווית.

סיכומים

בשלב זה מסכמים הצדדים את טיעוניהם בפני בית המשפט.
בסיכומים עליך לפרט מהם הממצאים והעדויות שהוצגו ותומכים בחפותך.
במקביל עליך לשכנע ב
אי סבירות הטענות של התביעה בדגש על סתירות שעלו מהעדויות ומהראיות המעידות על חוסר מהימנותם או על היעדר עבירה.

פסק דין

פסק דין – כולל שני חלקים: הכרעת דין וגזר דין.
הכרעת הדין ניתנת מיד בתום הסיכומים, או במועד אחר שייקבע על ידי בית המשפט.
אם בית הדין מחליט לזכות את הנהג, עליו להודיע על כך בפתח הכרעת הדין.
אם הנהג הורשע יישמעו טיעוני הצדדים לעונש ויינתן גזר דין.
אם מדובר בעבירת ברירת קנס שהנהג בית המשפט אינו מחויב לקנס הקבוע לגבי עבירה זו, וברוב המקרים אף מטיל עונש חמור יותר.

ערעור – אם הנאשם הורשע ומעוניין לערער הוא רשאי לערער על פסק הדין בפני בית המשפט המחוזי תוך 45 יום.

ערעור על משפט תעבורה

ערעור על משפט תעבורה מוגבל בזמן ולכן לא כדאי להתמהמה. לפי החוק יש לך 45 יום לערער.
הערעור יכול להיות על פסק הדין כולו או רק בעניין העונש שנגזר עליך.

בית המשפט שלערעור יהיה בית המשפט המחוזי שבמחוז שיפוטו התנהל משפט התעבורה שלך.
קח בחשבון שנדיר שהשופט בערעור מתערב בקביעות עובדתיות והסיכויים מלכתחילה אינם גבוהים.

אתם שאלתם - אנחנו עונים:

 • חתימה על דוח אינה מאשרת את האמור בו אלא רק את קבלתו
 • בימי קורונה הונחו השוטרים שלא להחתים נהגים כדי לא לבוא עימם במגע ישיר
 • השוטר ירשום את תגובתך בתגובת הנהג
 • בתי המשפט מודעים לכך שלנהג אין שליטה על הנרשם בגוף הדוח או בתגובת הנהג וגם הודאה בביצוע העבירה נלקחת בעירבון מוגבל
 • הודאה אמיתית מפיך בוודאי תקשה על ניהול התיק
 • רשום לך את מועד הדיון ודאג להתייצב או לשכור עורך דין תעבורה מומלץ מטעמך
 • אם לא תתיצב לדיון בית המשפט יכול לגזור את עונשך בהיעדר
 • בתיקים בהם יש עתירה למאסר בית המשפט יכול להורות על צו הבאה כנגדך
 • ברוב המקרים לא ניתן יהיה לעשות הרבה
 • במקרים מתאימים אפשר לפנות לבית המשפט לתעבורה בבקשה להאריך את המועד להישפט
 • משפט תעבורה נמשך בממוצע שנה
 • אפשרות ראשונה היא להתייצב לדיון ולבקש דחייה. לרוב בית המשפט יסכים לבקשה ראשונה מסוג זה לצורך התייעצות עם עורך דין או צילום חומרי החקירה.
 • אפשרות שניה היא הגשת בקשה ישירות לתיק האלקטרוני של בית המשפט לתעבורה על גבי טופס ייעודי. אם פעלת באופן זה חובה עליך להתעדכן בהחלטה על בקשתך.
 • היעדר החלטה = הדיון יתקיים במועד המקורי.
 • אם עדיין הסתבכת ריכזנו עבורך הנחיות לדחיית משפט תעבורה.

עודכן לאחרונה בתאריך 25 בדצמבר 2023 ע"י עו"ד תעבורה אוריאל גולדברג

עו״ד אוריאל גולדברג

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג עוסק בלעדית בדיני התעבורה בישראל משנת 2012.

המשרד חתום על הצלחות רבות בעבירות מהירות מופרזת, תאונות דרכים, נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה, עבירות הפקרה (פגע וברח), נהיגה בשלילה, דוחות תנועה וביטול נקודות. 

הייצוג במשרד אישי, דיסקרטי ובהתאם לכללי החיסיון.

כדי שנהיה הכי טובים עבורך, אנו מקפידים על רענון נהלי המשטרה, החוק והפסיקה באופן שוטף.

עורך דין תעבורה תל אביב