נהיגה ללא רישיון

זמן קריאה: 3 דקות

האיסור בחוק

סעיף 10 בפקודת התעבורה קובע איסור לנהוג בלי רישיון נהיגה:

לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרשיון זולת אם פוטר מחובת רשיון נהיגה ובמידה שפוטר.

בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי הסעיף הנ”ל לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.

לענין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הרכב רשום בארץ או בחוץ-לארץ.

לפיכך נהיגה ללא רישיון היא אחת מהעבירות החמורות בפקדות התעבורה.

הסיבה הראשונה היא היעדר הכשרה.
נהג שלא סיים את ההכשרה הנדרשת ומהווה סכנה לעצמו וליתר המשתמשים בדרך.

נהיגה ללא רישיון = נהיגה ללא ביטוח

בכל הביטוחים יש תנאי שמחייב כי לנהג ברכב יש רישיון נהיגה תקף. 
נהיגה ללא רישיון למעשה מבטלת את פוליסת הביטוח גם אם שולמה.

אם אין לך רישיון גם הביטוח אינו תקף ותצטרך לשאת בעלויות שנגרמו לך ולמעורבים אם גרמת לתאונה.

העונשים הקבועים בחוק לנהיגה ללא רישיון

  • רישיון שפקע עד 6 חודשים – תקבל קנס ואפשרות להישפט.
  • אם פקע הרישיון מעל לחצי שנה- תקבל הזמנה לדין.
נהיגה ללא רישיון

במקרה של פקיעת רישיון מעל 3 שנים תידרש לעבור מבחן עיוני ומעשי כתנאי לקבלת הרישיון.

העונש אם תורשע בבית המשפט יהיה פסילת אפשרות להוציא רישיון, קנס כספי ומאסר במידה והיו עבירות דומות בעברו.

אם תוציא או תחדש את רישיון הנהיגה לפני הדיון יש סבירות גבוהה שתקבל לעונש מופחת.

סוגי עבירות של נהיגה ללא רישיון

בתי המשפט נדרשים לפסוק בהתאם לנסיבות העבירה ומאפייניה. 
חומרת העונש תיגזר מהגדרות אלו.

נהיגה ללא רישיון כלל

מצב שבו אדם נוהג ברכב ללא שהוציא רישיון לסוג הרכב המסוים הנ”ל.
עבירה מחמירה שכן הנהג לא למד כיצד לתפעל את הרכב.
עבירה זו עלולה לגרור עונש מאסר בפועל או על תנאי ופסילה של רישיון נהיגה לתקופה ארוכה.

נהיגה ללא רישיון בתוקף

דרגת חומרה מופחתת מאחר ומדובר במי שעבר הכשרה לרכב ועמד בקריטריונים לקבלת רישיון.
מעין עבירה טכנית שבית המשפט יידרש לבדוק ויתן משקל לזמן שחלף מאז הפקיעה.
למשל במצב שנהג שכח לחדש רישיון וחלפו ימים בודדים, בית המשפט יסווג מקרה זה בחומרה פעוטה.
במקרה שנהג לא מחדש רישיון מסיבות כלכליות העונש נוטה להיות חמור יותר.

בעל רכב שהתיר לאחר לנהוג ברכבו בידיעה שאינו מורשה לנהוג

כאשר נהג מתיר לאחר לנהוג ברכבו באחריותו לוודא שאותו אדם כשיר לנהיגה.
כשירות זו מאופיינת בהימצאות רישיון נהיגה תקף ומתאים לסוג הרכב.
המחוקק רואה בחומרה רבה מקרה שבו אדם נתן את רכבו לאדם שכלל אין לו רישיון, או אף מקרים שבהם הרכב ניתן לקטין – אשר בבירור אינו כשיר לנהוג ברכב.
חומרת העונש תיגזר מחומרת המקרה הנדון, ועשויה להגיע אף לעונשי מאסר בפועל.

שימוש ברכב ללא ידיעת הבעלים

לעיתים אדם נוהג ברכב מבלי ליידע את בעליו ומבלי לקבל את אישורם לכך.
המקרה השכיח הוא גניבת רכב, אך יש מקרים שילדים נוהגים ברכב הוריהם ללא רשות. 

חבר או קרוב מבקש את הרכב לכמה שעות ואם רישיונו אינו בתוקף כם אתה מבצע עבירת תנועה אם מסרת לו את הרכב בלי לבדוק רישיון. 

עבירה זו נחשבת חמורה ויכולה בקלות להוביל לאישום פלילי בעבירת גניבה. 

נהיגה ללא רישיון עליך 

בסוף 2018 בוטלה התקנה המחייבת נשיאת רישיון נהיגה או רישיון רכב בעת הנהיגה. 
כיום נהג נדרש לשאת עימו תעודה מזהה רשמית (תעודת זהות או דרכון), תעודת ביטוח ונספחים לרישיון ככל וישנם. 

נהיגה ללא רישיון עליך

אם מצאת את עצמך בסיטואציה כזו עורך דין תעבור מיומן יוכל למצוא דרך להפחית את העונש שיוטל עליך ויציג את נסיבות בצורה הטובה ביותר בבית המשפט.

עודכן לאחרונה בתאריך 31 ביולי 2023 ע"י עו"ד תעבורה אוריאל גולדברג

השאירו פרטים לשיחת ייעוץ
ללא התחייבות

או חייגו עכשיו

מאמרים נוספים:

מאמרים נוספים:
חוקי תעבורה

חוקי תעבורה כוללים את ההוראות הנוגעות לשימוש בכלי רכב ובדרך. בחוק מצויים סעיפים המגדירים עבירות תעבורה שונות ואת העונשים הצפויים למי שמבצען.החוקים נחקקו לראשונה ב-1929,

המשיכו לקרוא »