נקודות נהיגה – מדריך שיטת הניקוד

זמן קריאה: 6 דקות

השיטה של נקודות נהיגה הנרשמות במשרד הרישוי הונהגה כדי לנהל מעקב אחר נהגים בעלי רישיון נהיגה ישראלי.
מכאן ניתן להבין כי אינה רלוונטית עבור נהגים עם רישיון זר ואינה חלה עליהם.
מטרת השיטה היא ללמד ולחזק את חוקי הנהיגה בקרב מי שעובר על החוק באופן שיטתי.

למעשה כל נהג המבצע עבירת תנועה מצוי בסיכון להיתפס.
מעבר לסיכון הכרוך בביצוע העבירה עצמה, אתה עלול לשלם בנוסף לקנס – בנקודות.
ולמקרה שתהית, אין נקודות לבנות, רק שחורות.
באתר משרד התחבורה ניתן לצפות ברשימת העבירות והנקודות הקבועות בצידן.

העונש שתקבל אם תצבור מספר רב של נקודות נקרא אמצעי תיקון.

לשון החוק

בתוספת השישית לפקודת התעבורה מנויות הנקודות שנקבעו בצד כל עבירה, ותקנה 544 קובעת את תחולת הנקודות בהתאם.

למשרד הרישוי אין כלל סמכות לדון בנקודות ומכאן שהדרך לתקוף נקודות היא באמצעות הגשת בקשה להישפט.

נקודות נהיגה - ככה זה עובד:

כמות הנקודות שנצברו

אמצעי התיקון

תוקף הנקודות

0 - 10

-

שנתיים מהעבירה האחרונה

12

קורס נהיגה נכונה בסיסי שבסיומו מבחן

שנתיים מהעבירה האחרונה + סיום קורס בהצלחה

14 - 20

-

שנתיים מהעבירה האחרונה

22  ומעלה

-

 4 שנים מהעבירה האחרונה

24

קורס נהיגה נכונה ייעודי שבסיומו מבחן

4 שנים מהעבירה האחרונה + סיום קורס בהצלחה

26 - 34

-

4 שנים מהעבירה האחרונה

36

פסילת רישיון נהיגה ל-3 חודשים וחידוש לאחר מבחן תיאוריה

4 שנים מהעבירה האחרונה + לאחר תום הפסילה והשלמת מבחנים

38 - 46

-

4 שנים מהעבירה האחרונה

48

קורס נהיגה נכונה בסיסי נוסף

4 שנים מהעבירה האחרונה + סיום קורס בהצלחה

50 - 58

-

4 שנים מהעבירה האחרונה

60

קורס נהיגה נכונה מתקדם נוסף

4 שנים מהעבירה האחרונה + סיום קורס בהצלחה

62 - 70

-

4 שנים מהעבירה האחרונה

72 ומעלה
או
צבירה של 36 נקודות בפעם השנייה בתוך 6 שנים מהעבירה האחרונה

פסילת רישיון ל-9 חודשים וחידוש לאחר בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, תיאוריה וטסט

4 שנים מהעבירה האחרונה לאחר תום הפסילה והשלמת מבחנים

אמצעי התיקון

משרד הרישוי יכול להטיל על כל נהג, בהתאם לכמות הנקודות שנזקפה לחובתו, אמצעי תיקון.

נהיגה מונעת היא רק אחד מהכלים העומדים לרשות משרד הרישוי נגד נהגים שמבצעים עבירות תנועה בתכיפות גבוהה.

מטרת אמצעי התיקון היא לשפר את דרכיו של מי שנוהג לבצע עבירות תנועה ולהגביר את בטחון כלל המשתמשים בדרך.

אמצעי התיקון העומדים לרשות משרד התחבורה הינם:

קורס רענון נהיגה

קורס חובה זה מיועד למי שמחזיק ברישיון נהיגה 5 שנים.

על משרד הרישוי מוטלת החובה לזמן נהגים שמלאו להם 5 שנות נהיגה לבצע השתלמות בעולם דיני התעבורה.

 • 8 שעות קורס על פני 2 מפגשים ובסופם מבחן
 • נוכחות מלאה חובה
 • לנכשלים יינתן מועד ב’
 • כשלון שני בבחינה יחייב ביצוע הקורס מחדש
 • דיני תעבורה
 • חיזוק מיומנות נהיגה
 • הדמיות למצבים בכביש
 • ניתוח מקרה אמיתי
 • דגשים וטיפים לנהיגה נכונה

קורס נהיגה מונעת - הכשרה בסיסית

מיועד למי שצבר 12 נקודות חובה ברישיון הנהיגה

 • 8 שעות קורס על פני 2 מפגשים ובסופם מבחן
 • נוכחות מלאה חובה
 • לנכשלים יינתן מועד ב’
 • כשלון שני בבחינה יחייב ביצוע הקורס מחדש
שיטת הניקוד
 • הולכי רגל בכביש
 • עקיפה נכונה
 • סטיות ותאונות
 • זכות קדימה
 • מניעת תאונות
 • נהיגה בחושך
 • נהיגת חורף

קורס נהיגה מונעת - הכשרה מתקדמת

מיועד למי שצבר 24 נקודות חובה ברישיון הנהיגה

 • 8 שעות קורס בשני מפגשים ומבחן
 • נוכחות חובה
 • אופציה למועד ב’
 • קורס מחודש לנכשלים
 • יסודות הנהיגה הנכונה
 • בטיחות ויציבות הרכב
 • עבירות מהירות
 • שיטת הניקוד
 • נסיעה ברוורס
 • שיקול דעת בנהיגה
 • את הקורסים ניתן לבצע באמצעות רשת עמל או מיב”ע בסמוך למקום מגוריך
 • אפשר לבקש דחייה של עד 6 חודשים לביצוע הקורס
עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

חשוב לזכור!
אם לא תבצע את הקורס במועד הרישיון שלך ייפסל

חשוב לזכור!
אם לא תבצע את הקורס במועד הרישיון שלך ייפסל

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

פסילת רישיון נהיגה

 • לתקופה של 3 או 9 חודשים בהתאם לנקודות שצברת

בדיקות רפואיות

מבחן עיוני - תיאוריה

מבחן מעשי - טסט

למחוק נקודות נהיגה

שיטת הניקוד קובעת את פרק הזמן למחיקת הנקודות באופן אוטומטי. 
אם חוייבת באמצעי תיקון ולא ביצעת אותו, הנקודות לא יימחקו עד אשר אמצי התיקון יושלם ללא קשר לזמן שחלף.

אפשרות נוספת למחיקת נקודות היא באמצעות הגשת בקשה להישפט, במקרה של דו”ח. 
עורך דין תעבורה מיומן ידע למצוא כשלים ולהמיר את האישום בעבירה עם ניקוד מופחת או ללא ניקוד כלל.

מחיקת נקודות נשמעת כמו פעולה פשוטה למדי, אך בפועל מדובר בהליך משפטי לכל דבר ועניין. 
אם לא זכרת לפנות לעורך דין תעבורה מומלץ בתוך המועד להישפט תידרש להגיש בקשה להארכת מועד להישפט ולנמק היטב את העיכוב.

הפקדת הרישיון 

אם נדרשת להפקיד את הרישיון ואין בכוונתך לערער על ההחלטה, עליך לעשות זאת בהקדם.
כל יום בו הרישיון מופקד יימנה ויקוזז מההתלייה שקיבלת. 

איך אפשר לדעת כמה נקודות צברתי?

בכדי לבדוק כמה נקודות צברת עליך לפעול באחת מהאפשרויות הבאות:

האפשרות הקלה ביותר לברר נקודות היא לשלוח טופס מקוון. התשובה אינה מיידית ותישלח בדואר לכתובת המעודכנת במשרד הפנים.

תדפיס עדכני ניתן להפיק גם במכשיר רישיומט.
חשוב לדעת שללא כרטיס אשראי על שמך לא ניתן להוציא תדפיס נקודות ברישיומט.

חיוג למוקד רישוי קול 5678*.
לאחר זיהוי
ישלח בדואר תדפיס ניקוד לכתובת המעודכנת במשרד הפנים.
התהליך לוקח כ-14 ימים לערך.

או באמצעות זימון תור והגעה למשרד הרישוי.

דרך נוספת ועקיפה לברר נקודות היא להוציא מהמשטרה את המרשם התעבורתי. 
אמנם הנקודות אינן רשומות שם אך עורך דין תעבורה מיומן יידע לחשב את הנקודות בצד כל עבירה.

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

צברת הרבה נקודות?
לפני שתרוץ לשלם קבל ייעוץ
שיכול לשמור על הרישיון

או שפשוט תתקשרו

צברת הרבה נקודות?
לפני שתרוץ לשלם קבל ייעוץ
שיכול לשמור על הרישיון

או שפשוט תתקשר

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

לעורך דין תעבורה מיומן יש את הכלים לבטל נקודות או למחוק נקודות קיימות, ברוב המקרים.
גם כשהכל נראה אבוד לעולם לא מאוחר מדיי להערכת מצב ובדיקה אם ניתן לערער על דוח או לטעון במשרד התחבורה.

עבירות נפוצות והנקודות על פי שיטת הניקוד בעבירות תעבורה:

נקודות משרד הרישוי
 • שימוש בטלפון – 8 נק’
 • נהיגה בלי רישיון רכב – 6 נקודות
 • נהיגה ללא רישיון נהיגה – 8 נקודות
 • נהיגה בקלות ראש – 6 נקודות
 • נהיגה בהיותו שיכור – 10 נקודות
 • הורשע בנהיגה שגרמה לחבלה של ממש – 8 נקודות
 • נהיגה בזמן פסילה – 10 נקודות
 • הפקרת נפגע לאחר גרימת תאונה – 10 נקודות
 • גרימת מוות ללא כוונה – 10 נקודות
 • נהיגה כשברמזור אור אדום – 10 נקודות
 • התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אדום – 8 נקודות
 • הובלת מטען שלא בבטיחות – 4 נקודות
 • מערכת אורות בלתי תקינה – 4 נקודות

עבירות ללא ניקוד:

 • הסעת אנשים ברכב נגרר
 • הזזת רכב המעורב בתאונה
 • אי החזרת כפל רישיון
 • אי מילוי הגבלה או תנאי של רישיון הנהיגה
 • חניה מול תמרור של חניית אוטובוס

שאלות נפוצות על שיטת הניקוד

רגע לפני שנפרדים ריכזנו עבורך תשובות לשאלות נפוצות ששאלו אותנו ואולי יעזרו לך.
אם לא מצאת תשובה לשאלה, נשמח לשמוע ממך.

 • תשלום הדו”ח כמוהו כהודאה באשמה ונשיאה בעונש

 • אם צברת נקודות בגין עבירות קודמות מומלץ לבדוק את מצב הנקודות העדכני בטרם התשלום

 • אם הדו”ח שולם, או שחלף המועד לתשלום, הדרך היחידה למחוק נקודות היא באמצעות הגשת בקשה להארכת המועד להישפט

 • טעות נפוצה
 • על הדוח צוין המועד האחרון לתשלום
 • אם לא תשלם ולא תודיע שברצונך להישפט עד מועד זה, יראו אותך כמי שמודה באשמה והנקודות ייזקפו לחובתך
 • בנוסף הקנס הכספי יגדל ותידרש לשלם 50% יותר
 • יכולות להיות סיבות רבות לאי הופעת חתימתך על דוח תנועה, אך יש לבדוק כל מקרה לגופו
 • לרוב היעדר חתימה לא פוגם באופן משמעותי בסיכויי התביעה להוכיח את ביצוע העבירה
 • שיטת הניקוד בעבירות תעבורה קובעת שמס’ הנקודות הגבוה ביותר לעבירה הינו 10 נקודות
 • אם ביצעת עבירת תנועה חמורה, ואין לחובתך נקודות בתוקף, לא תחוייב באמצעי תיקון כל עוד לא תצבור נקודות נוספות
 • כפי שכבר הבנת, לכל עבירה בפקודת התעבורה נקבע ניקוד.

 • אם קיבלת 2 דוחות ביחד, או הזמנה לדין ודו”ח, הרי שאם תשלם ותורשע, תצבור את כל הנקודות על כל העבירות – והרישיון שלך בסכנה מיידית!

 • החוק מאפשר לרשום יותר מדוח תנועה אחד ובמקרים חמורים גם למסור הזמנה למשפט תעבורה

 • במקרה שזה המצב צריך לפנות לסגן נשיא בית המשפט לתעבורה בבקשה לאיחוד אישומים.

 • איחוד אישומים, להבדיל מצירוף אישומים, יאחד את כל העבירות לכתב אישום אחד עם ניקוד רק על העבירה החמורה ביותר

 • למזלך – לא

 • עד 20 נקודות (כולל), הנקודות יימחקו בתום שנתיים מהעבירה האחרונה שביצעת, ובכפוף לביצוע אמצעי תיקון שחוייבת בו

 • אם צברת 22 נקודות ומעלה, הנקודות יימחקו בתום 4 שנים מנועד העבירה האחרונה שביצעת, ובכפוף לביצוע אמצעי התיקון בהם חוייבת

 • אם תבצע עבירות נוספות בתקופה זו הספירה תתאפס ותחל מחדש

 • אם לא תבצע את אמצעי תיקון שהוטל עליך, הנקודות לא יימחקו גם בחלוף התקופות שציינו קודם

 • נדרשת לעבור קורס ולא ביצעת אותו? הגעת ל-36 נקודות? אמצעי תיקון חריף לפניך

 • אם לא תבצע את אמצעי התיקון שהוטל עליך בזמן או לחילופין, צברת 36 נק’ או יותר, משרד הרישוי יתלה כאמור את רישיון הנהיגה שלך

 • במכתב ההתלייה רשום המועד האחרון להפקדת רישיון – במשרד התחבורה

 • זה המועד בו רישיונך יותלה (או ייפסל) ולאחר מכן אסור לך לנהוג

 • במידה ותיתפס נוהג תואשם בנהיגה בזמן פסילה. לא מומלץ בחום והעונש חמור פי כמה

 • בוודאי
 • הדחייה ניתנת אוטומטית לכל מבקש, למעט במקרים חריגים
 • הדחייה היא עד 6 חודשים לצורך ביצוע אמצעי התיקון שהוטל

פסקי דין בנושא מחיקת נקודות

עבר באור אדום וישלם קנס
לא ציית לרמזור אדום וישלם קנס
71 קמ”ש מעל המותר וישלם קנס ותנאי
דוח על טלפון בלי נקודות ובלי תנאי
טוען...

עודכן לאחרונה בתאריך 28 בנובמבר 2023 ע"י עו"ד תעבורה אוריאל גולדברג

עו״ד אוריאל גולדברג

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג עוסק בלעדית בדיני התעבורה בישראל משנת 2012.

המשרד חתום על הצלחות רבות בעבירות מהירות מופרזת, תאונות דרכים, נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה, עבירות הפקרה (פגע וברח), נהיגה בשלילה, דוחות תנועה וביטול נקודות. 

הייצוג במשרד אישי, דיסקרטי ובהתאם לכללי החיסיון.

כדי שנהיה הכי טובים עבורך, אנו מקפידים על רענון נהלי המשטרה, החוק והפסיקה באופן שוטף.

עורך דין שיטת הניקוד