זכות קדימה

זמן קריאה: 9 דקות

במדריך זכות קדימה שהכנו עבורך נבחן את המקור החוקי, נסקור את יסודות העבירה ועל הדרך נלמד דבר או שניים על זכויות קדימה באופן כללי.  

אם הואשמת בעבירה של אי מתן זכות קדימה, או במקרה של תאונה כתוצאה מעבירה זו, כדאי שתעיין במדריך שהכנו עבורך בנושא.

זכור שעונש על עבירה זו בשילוב עבירות נוספות יכול להגיע די בקלות לעונשי מאסר בפועל ופסילת רישיון ממושכת.

ההגדרה החוקית

משמעות הביטוי זכות קדימה היא הענקת זכות תנועה לאחר על פני הזכות שלך.

בהקשר לדיני תעבורה משמעות זכות הקדימה היא שעליך לתת עדיפות למשתמשים אחרים בדרך לפני שתממש את זכותך.

לרוב השימוש בזכות הקדימה יוסדר בסמוך לצמתים או למפגשי דרכים מסוגים שונים.

בתיקון שנערך בשנת 2015 בתקנה 1 לתקנות התעבורה תוקנה ההגדרה למתן זכות קדימה:

“מתן אפשרות לעוברי דרך אחרים שלהם נקבעה זכות קדימה, להתקדם בדרך בלי לעצור, להמתין, לשנות את מהירותם או לסטות מקו התקדמותם”

במילים אחרות, אם מוצב בפניך תמרור שמחייב לתת זכות קדימה – זכור שאתה בעדיפות שניה ואסור לך להפריע לאחרים בדרך. 

זכות קדימה בצומת

זכות הקדימה באה לידי ביטוי בעולם התחבורה בישראל במספר אפשרויות החל ממפגש בין סוגים שונים של משתמשי דרך (רכב, הולך רגל וכיו”ב) ועד לחובת הציות לתמרורים גם בהיעדר משתמשי דרך נוספים. 

כאמור זכות זו הוגדרה בתקנות התעבורה כחלק מסדרה של חוקים וכללים שמטרתם להגן על כלל המשתמשים בדרך בכלל והולכי רגל בפרט.

זכות הקדימה מעוגנת בחוקי התנועה, בתמרור המשולש הקלאסי ובתמרורים נוספים אותם חשוב שתכיר כנהג.

תקנה 64 לתקנות התעבורה מסדירה את זכות הקדימה בעת מפגש רכבים וגם בהיעדר תמרורים:

כללי מתן זכות קדימה
 • נתקרבו לצומת כמה כלי רכב מצדדים שונים, יתן נוהג רכב את זכות הקדימה לכלי רכב הבאים מימין.
 • נוהג רכב המתקרב לצומת או הנמצא בצומת ועומד לפנות שמאלה או לפנות בפניית פרסה לשמאל יתן זכות קדימה לרכב הבא ממולו והנמצא בצומת או קרוב לצומת וזאת מבלי לגרוע מהאמור בפסקה 1.
 • נוהג רכב היוצא מדרך עפר ועומד להיכנס לדרך סלולה או לחצותה יתן זכות קדימה לרכב המתקרב בדרך הסלולה.
 • נוהג רכב היוצא מחצרים, מדרך גישה לבית, מתחנת דלק, מתחנת שירות, ממקום חניה לכלי רכב וכיוצא באלה או מכל מקוםשאינו דרך, והוא עומד להיכנס לדרך או לחצותה:
  1. יאט ואף יעצור, במידת הצורך, כדי לאפשר להולכי רגל לעבור בבטחה לפני שיעלה על המדרכה או על שול הדרך.
  2. יאיט ויתן זכות קדימה לכלי רכב המקרבים באותו כביש לפני שייכנס לכביש.
 •  
 • נוהג רכב המתקרב בכביש לצומת או להתמזגות כבישים שלפניהם מוצב תמרור המציין מתן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה, יאט ובמקרה הצורך יעצור את רכבו כדי לתת זכות קדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת או להתמזגות הכבישים מכביש אחר.
 • נוהג רכב המתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור המציין חובה לעצור, יעצור במקום שיוכל לראות את התנועה בדרך החוצה, ואם סומן קו עצירה – לפני קו העצירה, ויתן את זכות הקדימה לרכב אחר המתקרב או הנכנס לצומת מכביש אחר
 • נוהג רכב המתקרב לצומת שבו התנועה מוסדרת עלי ידי רמזור, יציית לאותות שברמזור ולא ייכנס לצומת אלא לאחר שהופיע בו אור ירוק.
 • היה ברמזור אור צהוב מהבהב – יאיט נוהג הרכב ובמקרה הצורך אף יעצור את רכבו כדי לאפשר להולך רגל להשלים את החצייה בביטחה ויתן זכות קדימה לרכב אחר שנכנס לצומת מכביש אחר, או לרכב הבא אל הצומת.
 • נוהג רכב שנתיב נסיעתו מסתיים ועליו לסטות לנתיב סמוך, ייתן זכות קדימה לכלי רכב הנוסעים בנתיב שאליו הוא מבקש לסטות.
 • נוהג רכב המתקרב למעגל תנועה שלפניו מוצב תמרור 303, ייתן זכות קדימה לרכב הנמצא בתוך מעגל התנועה.

המחירון:

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

הרישיון בסכנה? קיבלת הזמנה למשפט תעבורה?
אתה לא לבד!

או חייג עכשיו ליעוץ מיידי

קיבלת הזמנה למשפט תעבורה?
התובע דורש עונש מרתיע?
אתה לא 
לבד!

או חייג עכשיו לייעוץ מיידי

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

זכות קדימה לתנועה - תמרור 301

תמרור תן זכות קדימה זכות קדימה “קלאסי” הינו תמרור מספר 301. 
התמרור מורה לך לתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה.

אי מתן זכות קדימה כמצוות התמרור יכולה להוביל להזמנה למשפט תעבורה במסגרתו תדרוש התביעה עונש מרתיע בהתאם לנסיבות, לתוצאות, לוותק הנהיגה ולעבר התעבורתי שלך.

אם בכיוון נסיעתך הוצב תמרור זכות קדימה והיית מעורב בתאונת דרכים, קיימת סבירות גבוהה שחובת  הזהירות המוגברת חלה עליך ואתה הגורם לתאונה.

כוחו של התמרור יפה במקום שלפניו הוצב ולכל הנתיבים בכביש למעט הנתיבים שבהם חל תמרור 302 (עצור).

ההסבר הפשוט הוא שאם אתה נוהג בדרך בה יש שני נתיבים, והגעת לצומת, אין חובה להציב את התמרור משני צידי הכביש והוא חל על שני הנתיבים ללא קשר למיקומו.

החריג הוא מקרה שבו הוצב בצד שמאל תמרור עצור, ואז הוא חל רק הנתיב הימני.

תמרור זכות קדימה - 301

זכור!
בקרבת מעבר חצייה חובה לתת זכות קדימה להולכי רגל

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג
עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

זכור!
בקרבת מעבר חצייה חובה לתת זכות קדימה להולכי רגל

זכות קדימה להולכי רגל - תמרור 306

תמרור תן זכות קדימה להולכי רגל החוצים יוצב במקום שבו מסומן מעבר החציה בכביש. 

למעשה מדובר בתמרור זכות קדימה נוסף שנותן עדיפות להולכי רגל על פני רכבים חוצים. 

בינינו, מטרת התמרור היא לא לתעדף הולכי רגל על פני רכבים, אלא לעודד הולכי רגל לחצות כבישים במעברי חציה.

הולך הרגל מקבל יתרון בדרך שכן יש לו עדיפות (לכאורה) ולנהגים יש עוד “שכבת הגנה” המתריעה על חציית הולכי רגל במקום מסומן, בולט וקבוע. 

תמרור תן זכות קדימה להולכי רגל - 306

נכון ל-2022 בתי המשפט מגלים אפס סובלנות כלפי מי שלא נותן זכות קדימה להולכי רגל במעבר חצייה, וקיימת מגמת החמרה בעבירות מסוג הזמנה למשפט.  

אם גרמת לתאונה כתוצאה מאי מתן זכות קדימה להולכי רגל במעבר חצייה (ובהתאם לרמת החומרה) יגיע בוחן תנועה לזירת התאונה, אתה תיחקר באזהרה, ייערך לך שימוע ובהמשך יוגש נגדך כתב אישום המפרט נזקים שגרמת.

המחירון:

זכות קדימה במעגל תנועה - תמרור 303

בניית מעגל תנועה – הידוע בכינויו כיכר – הפכה בעשורים האחרונים לפתרון תחבורתי מועדף ע”י הרשויות המקומיות.
הסיבה לכך היא שבמקום לבנות עוד צומת מבטון עם שביל פרחים אפשר ליצור מכל הבא ליד ועל הדרך להאט ולווסת את התנועה.

זכות הקדימה בכיכר נתונה לרכבים שנוסעים בתוכה, כך שאם הגעת לכיכר בה יש תנועת רכבים עליך להמתין, ואף לעצור, עד אשר תתפנה ותוכל להשתלב בלי לגרום הפרעה ליתר הנהגים.

למקרה שכיוון החץ לא ברור, או שיש לך עדיין ספק בכיווני הנסיעה בישראל, את מעגל התנועה יש לעבור מצידו הימני בלבד.

תמרור מעגל תנועה קובע כי עליך לתת זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה או המסילה.

תמרור מתן זכות קדימה במעגל תנועה - 303

כיום יש בישראל מאות מעגלי תנועה להם 2 נתיבים ויותר.
ברוב המקרים הם זוכים לכינוי “כיכר הדמעות” בשל כמות הדמעות שזלגו למי שנכשל בטסט בגללן.

זכות קדימה בעצור - תמרור 302

תמרור עצור הוא אחד מהתמרורים הנפוצים בישראל.
לא מדובר בתמרור זכות קדימה קלאסי שכן הוא מחייב עצירה גם אם אין תנועה חוצה.
יחד עם זאת הוא טומן בחובו את החובה לתת זכות קדימה בעת העצירה לתנועה החוצה.

התמרור חל על המקום שלפניו הוצב ועל כל הנתיבים בכביש. 
אם התמרור הוצב בצד שמאל של הכביש הוא חל רק על פניה שמאלה ופניית פרסה.

קו עצירה לבן יצוייר, ברוב המקרים, בסמוך לתמרור ומחייב אותך לעצור לפני ובסמוך אליו.
במקרה שאין קו עצירה עליך לעצור במקום בו תוכל לראות את התנועה החוצה.

תמרור עצור 302

בחלק מהמקומות שטיילנו בהם מצאנו תמרורי עצור הסמוכים למעבר חצייה ולהם שני קווי עצירה. האחד לפני מעבר החצייה והשני אחריו.

המחירון:

לבחור עו"ד תעבורה מתאים

לפני שתבחר עורך דין תעבורה שייצג אותך במשפט תעבורה, כדאי שתדע מה לחפש.
כדי להקל עליך הכנו רשימה לא ממצה של דברים שאולי יהיו חשובים עבורך:

 1. עורך הדין זמין עבורך טלפונית ולא רק לצורך תשלום
 2. אל תחתום על הסכם שכר טרחה מסורבל ועמוס במלל מיותר.
 3. עורך הדין שתבחר אמור ללוות אותך בתקופה הקרובה – מצא מישהו עם שפה משותפת.
 4. התרשם מהידע והמקצועיות של עורך הדין. במקרים מורכבים אל תהסס לחפש חשיבה מחוץ לקופסה.
 5. מי יתייצב לדיונים שלך? בעל המשרד או המתמחה?
 6. מחיר גבוה לא מבטיח תוצאה טובה יותר ואילו חוסר ניסיון יתבטא במחיר “זול” עליו תשלם ביוקר בסוף הדרך.
 7. המלצות! לא של המעריצים מהנטוורקינג אלא לקוחות אמיתיים. ראית את שלנו?

פסקי דין בנושא זכות קדימה

המשטרה חזרה מהאישום והנאשמת זוכתה
נהגה בקלות ראש ורישיון הנהיגה לא ייפסל
גרם לחבלות ויקבל קנס ותנאי
נהגה בקלות ראש ושברה כתף של חוצה במעבר חצייה
טוען...

עודכן לאחרונה בתאריך 19 בספטמבר 2023 ע"י עו"ד תעבורה אוריאל גולדברג

עו״ד אוריאל גולדברג

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג עוסק בלעדית בדיני התעבורה בישראל משנת 2012.

המשרד חתום על הצלחות רבות בעבירות מהירות מופרזת, תאונות דרכים, נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה, עבירות הפקרה (פגע וברח), נהיגה בשלילה, דוחות תנועה וביטול נקודות. 

הייצוג במשרד אישי, דיסקרטי ובהתאם לכללי החיסיון.

כדי שנהיה הכי טובים עבורך, אנו מקפידים על רענון נהלי המשטרה, החוק והפסיקה באופן שוטף.

עורך דין תעבורה תל אביב