תאונת פגע וברח

זמן קריאה: 5 דקות

בשנים האחרונות תופעת הפגע וברח מקבלת בצדק סיקור תקשורתי נרחב לצד הוקעה ציבורית חברתית של התנהגות זו. 

הסיבות לכך ברורות ומובנות, ואולם כדי שלא בטעות תמצא את עצמך במצב דומה הכנו עבורך מדריך פגע וברח בו נסקור את המקור החוקי כמו גם גישת בתי המשפט והענישה הנהוגה.

מדי שנה מפיצה הרלב”ד דו”ח סיכום השנה בנושא תאונות דרכים. 
הדו”ח שהופץ ב-2022 אינו כולל מידע כמותי על תאונות פגע וברח אך ניתן להניח שמדובר בכמה עשרות מקרים בשנה ואף יותר. 

כדי להבין טוב יותר מה עומד מאחורי הענישה המחמירה כלפי מי שמפקיר פצוע לאחר תאונה חשוב להבין כיצד התפתחה עבירה זו במשך השנים בחוק ובפסיקה.

חובות עצירה בדיני תעבורה

דרישת הסיוע לנפגע בתאונת דרכים מעוגנת בחוק הישראלי במספר חוקים. כן, ממש כך. 

חובת עצירה לבחינת התאונה

סעיף 144 לתקנות התעבורה קובעת כיצד עליך לנהוגה במקרה שהיית מעורב בתאונה כנהג וכתוצאה ממנה נפגע או נהרג אדם.

סעיף זה כולל הגשת עזרה ראשונה והזעקת כוחות הצלה ואף העברת נפגע לבית החולים.

עבירות בתאונות קטלניות וקשות 2022 - הרלב"ד

יחד עם זאת הדגש שהושם בסעיף זה הוא בחובת העצירה לצורך בחינת נסיבות התאונה.
במילים פשוטות נסביר שהדרישה מכל הנהגים המעורבים בתאונה לא להזיז את רכבם למעט במקרים חריגים המנויים בסעיפי המשנה. 

"נוהג רכב המעורב בתאונה שכתוצאה ממנה נהרג אדם או נפגע יעצור מיד את הרכב במקום התאונה או קרוב אליו ככל האפשר, ולא יזיזנו ממקומו אלא אם יש הכרח להשתמש ברכב לצורך ביצוע האמור בפסקה (2) או אם שוטר הרשה את הדבר."

חובת עצירה לזיהוי

חובה נוספת לעצירת הרכב במקום התאונה מצויה בסעיף 62 (7) לפקודת התעבורה. 

הפקרה אחרי פגיעה

הפעם האחרונה בה תוקנה עבירת ההפקרה, הידועה גם בשם העממי והנפוץ יותר “פגע וברח”, היתה בשנת 2011.

בתיקון נקבעו 3 דרגות חומרה שונות לעבירת ההפקרה כאשר בצד כל אחת מהן עונשים כבדים ומשמעותיים.

מלשון החוק תוכל ללמוד שהרשעה בעבירת ההפקרה ככל הנראה תסתיים עבורך במאסר מאחורי סורג ובריח.

מלבד עונש המאסר צפויים לך עונשים נוספים כגון פסילת רישיון נהיגה ממושכת, קנס כספי ופיצוי לנפגע.

שים לב שהפיצוי שייפסק לנפגע בהליך הפלילי הוא נמוך באופן יחסי ואינו מחליף את הפיצוי שיינתן לו בתביעה האזרחית.

"נוהג רכב המעורב בתאונה שבה נפגע אדם, אשר היה עליו לדעת כי בתאונה נפגע אדם או עשוי היה להיפגע אדם, ולא עצר במקום התאונה, או קרוב לו ככל האפשר, כדי לעמוד על תוצאות התאונה ולהזעיק עזרה, דינו – מאסר שלוש שנים."

תאונות פגע וברח הפכו למכת מדינה אמיתית.
בשנת 2011 הוחמרה הענישה על נהגים המעורבים בתאונות פגע וברח.

לפי עמותת אור ירוק, ב-2016 נפגעו בתאונת פגע וברח 901 אנשים, מתוכם 14 נהרגו ו- 63 נפצעו קשה.

תאונות פגע וברח

עבירה זו מוגדרת כמצב בו פגעת באדם, ברכוש או בנפש בזמן נהיגה ונמלטת.
תואשם בעבירה זו אם במקרה של תאונה לא תגיש עזרה לנפגעים.

כשנהג מעורב עוזב את המקום למרות שידע או היה מצופה ממנו שידע, שפגע באדם או שאדם יכול היה להיפגע, לא עצר או לא הזעיק עזרה הדבר נחשב לעבירת הפקרה לאחר פגיעה.

יכולות להיות סיבות שונות לבריחה ממקום התאונה:

 • קושי אמיתי להתמודד עם הסיטואציה.
 • תחושת הבהלה אינה מסירה אחריות מהנהג לבדוק את מצב הנפגע ולהזעיק עזרה.
 • ניסיון לחמוק מלקיחת אחריות וקבלת עונש.נהגים שמעדיפים לא לקחת אחריות ולהיענש בהתאם.
 • אי ידיעה על פגיעה.
  במיוחד אם מדובר על נהיגה בשכרות יכול אדם שלא להבחין בכלל שפגע באדם אחר.
  אי ידיעה אינה פוטרת מהאחריות.

אחריות הנוסעים ברכב

האחריות להזעקת עזרה מוטלת על כלל יושבי הרכב.

עזיבת המקום הופכת את הנוסע למסייע לעבירת הפקרה שגם בגינה יוטל עונש כבד.

אם הנהג עזב את מקום התאונה, אתה כנוסע מחויב להזעיק עזרה.

העונש על הפקרה לאחר פגיעה

עקב עליה בכמות תאונות פגע וברח חלה גם החמרה בענישה.
ניתן להבחין בין שלושה מצבים שונים כשהעונשים ניתנים בהתאם לחומרת העבירה:

תאונת פגע וברח
 • אי ידיעה על פגיעה – מצב של רשלנות.
  נהג לא ידע שפגע באדם אחר במהלך הנסיעה אך נחשב כמי שהיה עליו לדעת זאת.
  בשל העובדה שלא ידע על הפגיעה עזב את מקום התאונה ולא הזעיק עזרה.
  העונש על כך הוא מאסר לשלוש שנים.
  עונש זה זהה לדינו של אדם שגרם מוות ברשלנות.
  חומרה זו מעידה על ההתייחסות החמורה לעבירות הפקרה לאחר פגיעה מכל סוג.
 • עזיבת המקום בידיעה על פגיעה.
  נהג שבחר לעזוב את המקום בידיעה שהיתה פגיעה ולא עצר קרוב ככל האפשר או הזעיק עזרה.
  העונש הצפוי הינו שבע שנות מאסר.
 • גרימת חבלה חמורה או מוות כתוצאה מהפגיעה.
  במקרה שנגרמה חבלה חמורה או מוות צפוי הנהג הפוגע ל-14 שנות מאסר.


בעבירת ההפקרה בתי המשפט לא מהססים להטיל עונשי מאסר ממושכים.
העונש לנוסע שלא הזעיק עזרה הוא מחצית מהעונש שנקבע לנהג, אם הינו מעל גיל 16.

זכויות הנפגע 

כדי שנפגעי העבירה יוכלו לקבל פיצוי הוקם התאגיד “קרנית” אשר דרכו מקבל הנפגע פיצוי.

על הנפגע להציג אסמכתאות שנפגע בתאונת פגע וברח ולהראות שעשה כל שביכולתו להשיג את פרטי הנהג הפוגע.

זכותו של הנפגע גם להגיש תביעה אזרחית נגד הפוגע.

פסקי דין מתאונת פגע וברח

לא נמצאו פסקי דין להצגה
עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

הרישיון בסכנה? קיבלת הזמנה לדין? אתם לא לבד! 

או חייגו עכשיו ליעוץ ללא התחייבות

קיבלת הזמנה למשפט?
התובע דורש עונש מרתיע?
אתה לא לבד! 

או חייגו עכשיו ליעוץ ראשוני

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

חשוב שתזכור!

חובה להחזיק ברכב ביטוח חובה

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג
עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

חשוב שתזכור!
חובה להחזיק ברכב ביטוח חובה

 • חתימה על דוח אינה מאשרת את האמור בו אלא רק את קבלתו. 
  בימי הקורונה הונחו השוטרים שלא להחתים נהגים כדי לא לבוא עימם במגע ישיר. 
 • לא. השוטר ירשום את תגובתך הראשונית בתגובת הנהג. 
  בתי המשפט מודעים לכך שלנהג אין שליטה על הנרשם בגוף הדוח או בתגובת הנהג וגם הודאה בביצוע העבירה נלקחת בעירבון מוגבל.
 • זהו שלא. בחלוף המועד האחרון לתשלום יראו אותך כמי שהודה, הורשע  וטרם נשא את עונשו. 
  מחשבי המשטרה יעדכנו את מחשבי משרד הרישוי בעבירה והנקודות יירשמו בהתאם.
 • קח בחשבון שהקנס יגדל ב-50% ביום הראשון לאיחור בתשלום.
 • ניתן לשחזר דוח תנועה שאבד או התבלה.
  עליך לפנות למרכז פניות נהגים ארצי ולבקש העתק מהדוח.
 • זה לא באמת משנה אם אתה יודע או לא. החוק פועל לרעתך בעניין הזה. 
 • קיימת חזקה בחוק שאם המשטרה שלחה לך את ההודעה בדואר רשום לכתובת המעודכנת במשרד הפנים, ההודעה התקבלה במענך לאחר 15 יום ממועד המשלוח. 
 • הימנעות מהוצאת הדואר תוביל להרשעתך בחלוף 90 הימים.
 • ברוב המקרים לא. כעת עליך לשלם קנס מוגדל. 
 • אם קיימות נסיבות של ממש אפשר לפנות לבית המשפט לתעבורה בבקשה להפחתת הריבית.
 • ניתן להגיש לבית המשפט לתעבורה בקשה להארכת מועד להישפט. 
 • במסגרת הבקשה תידרש לנמק מדוע לא הגשת את הבקשה בזמן או מה מנע ממך לעשות זאת. 
 • לא. תשלום כמוהו כהודאה באשמה. 
 • אם בכל זאת חשוב לך להישפט תידרש להגיש בקשה להארכת מועד להישפט ולהסביר את הטעות.
 • בשום פנים ואופן לא. 
 • אם הדוח ישולם כשהוא נושא את הפרטים שלך הנקודות ייזקפו לחובתך. 
 • עליכם להסב את הדוח על שמו ולאחר מכן יישלח דוח חדש הנושא את פרטי הנהג בפועל.
 • כן.
 • אם אתה עונה על הקריטריונים להמרת דוח באזהרה תוכל לבקש המרה בדוח הראשון שתקבל. 
 • אם קיבלת יותר מדוח אחד לא תוכל להמיר באזהרה אף אחד מהם.
 • שים לב שהעבירה אותה אתה מבקש להמיר באזהרה לא מצויה ברשימת העבירות שלא ניתן להמיר.

עודכן לאחרונה בתאריך 31 באוגוסט 2023 ע"י עו"ד תעבורה אוריאל גולדברג

עו״ד אוריאל גולדברג

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג עוסק בלעדית בדיני התעבורה בישראל משנת 2012.

המשרד חתום על הצלחות רבות בעבירות מהירות מופרזת, תאונות דרכים, נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה, עבירות הפקרה (פגע וברח), נהיגה בשלילה, דוחות תנועה וביטול נקודות. 

הייצוג במשרד אישי, דיסקרטי ובהתאם לכללי החיסיון.

כדי שנהיה הכי טובים עבורך, אנו מקפידים על רענון נהלי המשטרה, החוק והפסיקה באופן שוטף.

עורך דין תעבורה תל אביב