האם מותר לסרב לבדיקת שכרות

האם מותר לסרב לבדיקת שוטר?

פורסם בהארץ בתאריך 8.2.16