נעצרתם על ידי שוטר תנועה: כיצד עליכם להתנהג

כיצד עליכם להתנהג אם נעצרתם

פורסם בגלובס, בתאריך 14.12.15