של"צ לנאשם שהורשע בפעם השלישית בנהיגה בשכרות וסירב לטיפול

של”צ לנאשם שהורשע בפעם השלישית בנהיגה בשכרות

פורסם בפוסטה, בתאריך 28.1.20