גרם לחבלות של ממש – צירף דוחות נוספים – ייפסל ל75 יום