הורשע בביצוע תאונה, צירף עבירות נוספות וייפסל לתקופה קצרה.