הרישיון חזר לאחר שבית המשפט המחוזי מבטל את החלטת בית המשפט לתעבורה.