כתב האישום תוקן והנקודות על המהירות נמחקו- קיבל קנס ותנאי