לא הוציא רישיון מעולם – 89 יום פסילה, קנס, תנאי והתחייבות