נהג עם עבר פלילי נתפס בשנית וקיבל פסילה של 10 חודשים כולל תנאי מתיק קודם