נתפס נוהג שיכור פעם שניה וסירב לשתף פעולה – קיבל 11 חודשי פסילה