נהג 47 מעל המותר וישלם קנס למרות בקשת התביעה לפסילה בפועל