נתפס בבדיקת שכרות עם 485 מק”ג – התיק הסתיים בביטול כתב האישום.