נתפס בינשוף – התיק הסתיים ב7 חודשי פסילה וקנס כספי.