נתפס נוהג במהירות 93 קמ”ש בתוך העיר ושילם קנס כספי בלבד.