שומר דרך תיעד עקיפה – הסתיים ללא פסילה למרות סרטון העבירה