תאונה קשה שהסתיימה בעונש מקל – חודש פסילה וקנס נמוך לאחר ניהול הוכחות.