תיק שכרות שהסתיים ללא פסילה – קנס כספי ופסילה על תנאי בשל מחדלי המשטרה.

דילוג לתוכן