כמה נקודות זה שלילה

מהי שיטת הניקוד

שיטת הניקוד הינה שיטה ישראלית אשר משמשת כאמצעי למעקב אחר עבירות תעבורה שביצעו נהגים, תוך התמקדות בנהגים אשר מורשעים בעבירות רבות בזמן קצר, וזאת להבדיל מנהגים שביצעו עבירת תנועה באופן חד פעמי או לעיתים רחוקות. מטרת השיטה הינה לזהות עברייני תנועה תכופים, ולהרתיע נהגים מלבצע עבירות תנועה, כאשר המטרה היא להגביר את ההגנה והבטיחות של המשתמשים בדרכים.

שיטת הנקודות מעניקה מספר מסוים של נקודות לכל עבירה, וזאת בנוסף לעונשים שמוטלים בגין ביצוע אותה עבירה, כגון קנס, פסילת רשיון, מאסר ועוד. ככל שהעבירה חמורה יותר, כך יגדל מספר הנקודות שיוענק לה, ולהיפך.

הצטברות מספר הנקודות מעבר לכמות מסוימת תטיל על הנהג אמצעי תיקון, כגון קורס נהיגה נכונה ושלילת הרישיון, וזאת כתנאי למחיקת אותן הנקודות.

לשם מימוש שיטת הניקוד, משרד הרישוי מנהל מרשם עבירות. מרשם העבירות הינו מאגר מידע ממוחשב שכולל מרשם של הרשעות בעבירות תעבורה בהתאם למידע שהתקבל במשרד הרישוי לפי סעיף 10 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981. במסגרת מרשם העבירות משרד הרישוי רושם את הנקודות המגיעות לנהג בגין העבירה שביצע, למעט לגבי עבירות שהמידע לגביהן התקבל 12 חודשים ומעלה לאחר מועד ההרשעה.

קורס נהיגה

שיטת הניקוד מעוגנת במסגרת  סעיף 69א לפקודת התעבורה וסעיפים 544 – 551 לתקנות התעבורה.

שיטת הניקוד החדשה

בשנת 2003 שונתה שיטת הניקוד על מנת להחמיר עם עברייני תנועה שמבצעים כמות גדולה של עבירות תנועה חמורות, ולהגביר את הרתעתם מפני ביצוע עבירות תנועה נוספות.

שיטת הניקוד החדשה מבוססת על העקרונות הבאים:

 • נקבעו 5 דרגות ניקוד לעבירות (במקום 3 הדרגות שהיו בעבר): 2 נקודות, 4 נקודות, 6 נקודות, 8 נקודות, ו-10 נקודות.
 • ביטול הנקודות שניתנו בעבר לעבירות קלות, כגון עבירות חניה או עבירות מהירות קלות (מהירות מופרזת של עד 20 קמ"ש מהמותר בעיר ועד 25 קמ"ש מהמותר מחוץ לעיר).
 • במידה והנהג צבר לפחות 12 נקודות במהלך אותן שנתיים, הוא ייאלץ לעבור אמצעי תיקון כלשהו, שייקבע בהתאם לכמות הנקודות שהוא צבר במהלך השנתיים. יחד עם זאת, לא יוטל אמצעי תיקון על מי שצבר פחות מ-12 נקודות.
 • הנקודות תקפות למשך שנתיים מיום ביצוע העבירה האחרונה למי שצבר עד 20 נקודות, ולמשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה למי שצבר לפחות 22 נקודות. בכל מקרה יש לבצע גם את אמצעי התיקון כדי שהן תימחקנה.
 • הרחבת מגוון אמצעי התיקון: קורס בנהיגה נכונה ומבחן בסופו, משני סוגים: בסיסי ומתקדם/ייעודי; מבחן עיוני בנהיגה (תיאוריה); מבחן מעשי בנהיגה (טסט); פסילת רשיון לתקופה קצובה בדיקות רפואיות במרב"ד – המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
 • אמצעי התיקון הינם מצטברים, ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לבית המשפט.

דוגמאות לניקוד שניתן לעבירות תנועה

הנקודות המוענקות בגין העבירות מפורטות בתוספת השישית לתקנות התעבורה, ולהלן מספר דוגמאות מהן:

 • נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה – 2 נקודות
 • נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות – 2 נקודות
 • נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות – 6 נקודות
 • נהיגה תוך כדי שימוש בטלפון נייד שלא באמצעות מיקרופון – 4 נקודות
 • הובלת מטען שלא בבטיחות – 4 נקודות
 • נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף – 6 נקודות
 • נהיגה בלי רישיון רכב – 6 נקודות
 • נהיגה בלי רישיון נהיגה בתוקף – 8 נקודות
 • נהיגה בקלות ראש – 6 נקודות
 • נהיגה בלא זהירות – 6 נקודות
 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים – 10 נקודות
 • התחלת נסיעה באור צהוב יחד עם אדום – 8 נקודות
 • נהיגה במהירות מעל 20 קמ"ש עד 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית – 8 נקודות
 • נהיגה במהירות מעל 30 קמ"ש מעל למותר בדרך עירונית – 10 נקודות
 • נהיגה במהירות מעל 25 קמ"ש עד 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית – 8 נקודות
 • נהיגה במהירות מעל 40 קמ"ש מעל למותר בדרך שאינה עירונית – 10 נקודות
 • נהיגה בזמן פסילה – 10 נקודות
 • הפקרת נפגע לאחר גרימת תאונה – 10 נקודות
 • גרימת מוות ברשלנות – 10 נקודות נהיגה
 • נהיגה באור אדום – 10 נקודות
 • אי מתן זכות קדימה בתמרור עצור או תן זכות קדימה – 10 נקודות
 • נהיגה בשוליים – 10 נקודות
 • נסיעה משמאל לקו הפרדה רצוף – 10 נקודות
 • נסיעה בנתיב לתחבורה ציבורית – 10 נקודות

אופן צבירת הניקוד וקביעת אמצעי התיקון

שיטת הנקודות מבוססת על צבירת נקודות במשך תקופה של שנתיים, והטלת אמצעי תיקון על הנהג בהתאם למספר הנקודות שהוא צבר במהלך אותן שנתיים:

כמות הנקודותאמצעי התיקוןהארכת תוקף הנקודות
11-0איןהנקודות נמחקות כעבור שנתיים
22-12קורס נהיגה נכונה בסיסי + מבחןהנקודות נמחקות עם מעבר המבחן לאחר שנתיים מביצוע העבירה
34-24קורס נהיגה מונעת ייעודי + מבחןהנקודות נמחקות עם מעבר המבחן לאחר 4 שנים מביצוע העבירה
36 ומעלה

פסילת רישיון נהיגה ל-3 חודשים,

וחידוש רישיון לאחר מעבר מבחן תאוריה.

הנקודות נמחקות עם מעבר המבחן לאחר 4 שנים מביצוע העבירה

72

או 36 נקודות פעם שניה

(צבירת 36 נקודות נוספות תוך 6 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה)

פסילת רישיון נהיגה ל-9 חודשים,

וחידוש רישיון לאחר מעבר מבחן תאוריה + מבחן מעשי (טסט) + בדיקות רפואיות של המרב"ד

הנקודות נמחקות עם מעבר המבחן לאחר 4 שנים מביצוע העבירה

את הקורס בנהיגה נכונה, בסיסי או מתקדם, יש לבצע תוך 6 חודשים ממועד קבלת ההודעה על חובת ביצועו, ובמידה והנהג לא ייעשה כן, משרד הרישוי רשאי להתלות את רישיונו.

ניתן לערער על פסילת הרישיון, ל-3 או 9 חודשים, באמצעות שיגור בקשה לקבלת זימון לטעון טענות למשרד הרישוי תוך 30 יום מקבלת ההודעה על כך. ניתן לשגר את הבקשה גם באופן מקוון באמצעות האינטרנט. הודעת הזימון תשלח לנהג בדואר, בהתאם לכתובת הנהג הרשומה במשרד הפנים.

כמו כן ניתן לערער על החלטות משרד הרישוי בעניין הניקוד בפני בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית המשפט לעניינים המנהליים.

מומלץ להיעזר בעו"ד בקי ומנוסה בדיני תעבורה בכלל ובשיטת הניקוד בפרט, על מנת שהוא יסייע לכם להיחלץ מאמצעי התיקון שמוטלים בגין צבירת הנקודות, ובמיוחד מפסילת הרישיון.

השאירו פרטים לשיחת ייעוץ
ללא התחייבות

או חייגו עכשיו

מאמרים נוספים:

פסילה מנהלית

כל מה שאתם חייבים לדעת על פסילה מנהלית פסילה מנהלית היא שלילה זמנית של רישיון הנהיגה על ביצוע עבירת תנועה. פסילה מנהלית מתבצעת על ידי

המשיכו לקרוא »

מאמרים נוספים:

נהיגה בפסילה

  נהיגה בפסילה – מה זה אומר? נהיגה בפסילה היא עבירה חמורה ביותר, הבאה לידי ביטוי בנהיגה ברכב בזמן שרישיונו של הנהג נשלל. רישיון הנהיגה

המשיכו לקרוא »
סגירת תפריט
דילוג לתוכן