נהיגה בקלות ראש

זמן קריאה: 8 דקות

אפשר לומר שנהיגה בקלות ראש או נהיגה בחוסר זהירות טמונה כמעט בכל עבירת תנועה שקיימת בפקודת התעבורה. 
בשל היותה כללית, מעין עבירת סל (וגם בשל חומרתה) היא קיבלה סעיף ספציפי בפקודת התעבורה ולעיתים רחוקות תופיע כעבירה עצמאית בכתב אישום.

אם קיבלת דו”ח על טלפון או דו”ח מהירות תואשם בסעיף ייעודי לאותן עבירות ולא בסעיף הסל של נהיגה בקלות ראש.  

לרוב עבירה זו תצטרף לעבירות כמו התנהגות הגורמת נזק או נהיגה במהירות שיש בה סכנה לציבור.
אפילו אם היא נמוכה מהמהירות המותרת. 
במילים אחרות: לשוטר בשטח יש סמכות לתת לך דוח נהיגה ברשלנות רק בגלל סגנון הנהיגה שלך.

זגזוג בין נתיבים, בלימות פתע ונהיגה פרועה לא יתקבלו בהבנה  בבית המשפט לתעבורה.
מעבר לכך אם השוטר שיצפה בך לא יזהה עבירות נוספות (עליהן יוכל לתת דוחות נוספים), אולי תקבל רק דו”ח על נהיגה בחוסר זהירות. 

במאמר שלפניך נעמוד על ההבדלים בין שתי העבירות, גם בעונשים וגם בנקודות. מתחילים.

קלות ראש בפקודה

המקור החוקי של נהיגה בקלות ראש מעוגן בסעיף 62(2) לפקודת התעבורה וזו לשונו:

“נוהג רכב בקלות ראש, או ברשלנות, או במהירות שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימלית שנקבעה, או מי שמפעיל רכב עצמאי במהירות כאמור.”

אתה יכול להיות מואשם בעבירת מהירות גם אם לא עברת את המהירות המותרת אך בנסיבות גרמה סכנה לציבור.

נהיגה בקלות ראש עונש

הדברים נכונים גם אם אתה מפעיל רכב עצמאי. 
כיום הרכבים העצמאיים הם על שלט ולא כדאי לך להשתולל איתם במקומות הומים.
סוגייה שטרם נדונה היא מה דינו של מטיס רחפן במהירות בקרבת אוכלוסייה.

העונשים בתוספת השניה

בתוספת השניה בפקודת התעבורה נקבע כי על נהיגה בקלות ראש או ברשלנות יחולו סעיפים 38 ו-39 לפקודה.

הורשע אדם- 

 1. על עבירה מן המפורטות בתוספת הראשונה.
 2. על עבירה מן המפורטות בתוספת השניה, שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש.
 3. על עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש, דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלושה חודשים. אולם רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות שיפרט בפסק הדין, להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר. 

נקצר ונסביר שבמקרה שגרמת לתאונה עם נזק לאדם או רכוש, התביעה תוכל תבקש שתורשע בסעיף זה, שמלווה בפסילת מינימום של הרישיון לשלושה חודשים.

על אף האמור בסעיף 38, אם הורשע אדם על עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או השניה שגרמה לתאונת דרכים ובה נחבל אדם חבלה של ממש ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע כאמור, דינו – בנוסף לכל עונש אחר – פסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משנה אחת. אולם רשאי בית המשפט בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק הדין להורות על פסילה לתקופה קצרה יותר.

כאן המצב כבר מחמיר. 
אם תורשע בגרימת שתי תאונות דרכים בתוך שנתיים, בהן נפצע אדם עם חבלות של ממש (גם אתה נחשב), התביעה תבקש לפסול את הרישיון שלך למינימום שנה.

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

חשוב לזכור!
היית מעורב בתאונה עם נפגעים? 
הישאר במקום והושט עזרה 

חשוב לזכור!
היית מעורב בתאונה עם נפגעים? 
הישאר במקום ותן עזרה 

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

דווקא בקלות ראש

קלות ראש יכולה להתפרש בהרבה דרכים ושאלת מיליון הדולר היא מה ההבדל בין נהיגה בחוסר זהירות לבין נהיגה בקלות ראש בשטח.

מבחינת העונש כבר הבנת שאם תורשע בנהיגה בקלות ראש תיפסל לפחות ל-3 חודשים אבל זה בדיוק הזמן לספר לך שבהרשעה על נהיגה בחוסר זהירות אין פסילת מינימום.

בשנת 2013 הסוגייה הגיעה לבית המשפט העליון ברע”פ 4882/13 ורסנו שם נקבע כי הבחירה בסעיף העבירה בה תואשם נתונה לשיקול דעת התביעה ובית המשפט לא יתערב בהחלטה זו. 

משמעות ההחלטה היא שהתביעה היא זו אשר תכריע באיזה סעיף להאשים אותך.

"עם כוח גדול מגיעה אחריות גדולה"

כך כנראה חשב פרקליט המדינה כאשר הנחה את יחידת התביעות באגף התנועה לגבש נוהל אחיד בהעמדה לדין ביחס לנהיגה בקלות ראש אל מול נהיגה בחוסר זהירות.

בנובמבר 2021 הגיח נוהל 01.01.04 לאוויר העולם.
הנוהל נועד להנחות את התביעה בבחירת סעיף האישום המתאים בנסיבות התיק שבפניהם.

נהיגה בחוסר זהירות או נהיגה בקלות ראש
"הבחירה בידי התביעה"

מבחנים לקלות ראש

(*רשימה לא סגורה)

בהתאם למבחנים אלה יחליט התובע האם להאשים אותך בנהיגה בקלות ראש או בנהיגה בחוסר זהירות:

 • תאונת דרכים שנגרמה בעקבות אי ציות לתמרורים, סימני דרך או רמזורים
 • תאונת דרכים שנגרמה בגלל עבירה המנויה בתוספת הראשונה או השניה לפקודת התעבורה
 •  אם הסטייה היתה לנתיב הנגדי או הובילה לאיבוד שליטה על הרכב
 • אם תנהג בצורה חריגה ובעלת פוטנציאל גבוה לסכנה

* תובע מוסמך יבחן כל מקרה לגופו ויתן דגש לנסיבות העבירה, מיקומה, מעורבים, סוג הרכב ופעולות הנהג החשוד (או היעדרן).

העונשים על נהיגה בקלות ראש

מלבד פסילת רישיון ניתן להטיל עליך עד שנתיים מאסר וקנס כספי.

חריג שהתביעה תעתור למאסר בעבירה זו ורק במקרים חמורים או ריבוי עבירות דומות.

נהיגה בקלות ראש תופיע לרוב בכתב אישום של מי שגרם לתאונה או נהג בצורה פזיזה ומסוכנת.

המשמעות היא שאם ביצעת עבירה נוספת כדוגמת נהיגה תחת השפעת סם או נהיגה בשכרות, עונשי המינימום הקבועים בהם יצטרפו לעונש על נהיגה בקלות ראש.

כך לדוגמא, כתב אישום הכולל עקיפה מסוכנת, נהיגה בשכרות ותאונה עם נפגעים טומן בחובו פסילת רישיון של שנתיים וחצי מינימום.

מעבר לכך מדובר בעבירה אשר בנסיבות חמורות יכולה להוביל למאסר, עבודות שירות, פסילת רישיון ממושכת וקנס.

דוגמאות לפסקי דין בנושא נהיגה בקלות ראש תוכל למצוא בהצלחות המשרד.

העבירה

דוח תנועה מסוג

נקודות

קנס

פסילת רישיון

נהיגה בקלות ראש

הזמנה לדין

8

לשיקול דעת השופט

מינימום 3 חודשים

נהיגה בחוסר זהירות

ברירת משפט

6

500 ש"ח 

אין מינימום

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

קיבלת הזמנה למשפט? אתה לא לבד!

או חייג ליעוץ מיידי

קיבלת הזמנה למשפט?
אתה לא 
לבד!

או חייג ליעוץ מיידי

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

נהיגה בחוסר זהירות

הביטוי נהיגה בחוסר זהירות אולי נשמע זהה לנהיגה בקלות ראש מבחינת בחירת המילים, אך המשמעות המשפטית שונה. 

בפן המשפטי נהיגה בחוסר זהירות, ביחס לעבירה של נהיגה בקלות ראש, היא עבירה אשר רף הרשלנות בצידה הוא נמוך עד לא קיים. 

סעיף זה נותר בתקנות התעבורה למרות קיומו של סעיף 62(2) בפקודת התעבורה.
פעמים רבות, במסגרת הסדר טיעון, יסכים התובע לתיקון כתב האישום לסעיף נהיגה בחוסר זהירות כדי לאפשר לבית המשפט לגזור פחות מעונש המינימום הקבוע בחוק.

המשמעות מבחינתך היא פחות נקודות וביטול פסילת המינימום.

חוסר זהירות בתקנה

האיסור על נהיגה בחוסר זהירות נקבע בתקנה 21(ג) לתקנות התעבורה:

“לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותו שוטרים בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך.”

אמנם גם בסעיף זה תמצא קלות ראש, אך מבחינת בית המשפט לתעבורה אישום זה אינו מחייב יסוד נפשי מסוג רשלנות או פזיזות של הנהג.  
בהתאם לכך גם העונש על נהיגה בחוסר זהירות אינו מחייב פסילת רישיון נהיגה בפועל. 

לאחרונה אנו עדים לעלייה בכמות הדו”חות בגין נהיגה בחוסר זהירות כאשר המאפיין הבולט שבהם הוא התעסקות עם טלפון נייד.
לדוח טלפון יש סעיף ייחודי השוטר האוכף שימוש בטלפון בזמן נהיגה נדרש להתייחס למכשיר ולשימוש בו, בנהיגה בחוסר זהירות נדרשת רק התייחסות השוטר להפרעה לנהיגה.

בשנים האחרונות נפוצו שמועות על כך שהמשטרה מחלקת דוחות תנועה על שתיית קפה בנהיגה. 
בעומס התנועה של ימינו אפשר להבחין בנהגים שעושים דברים נוספים פרט לנהיגה כמו קריאה, גילוח, איפור ותסרוקות.
מבחינה תפעולית אין ספק שגם כוס קפה יכולה להסיח את דעתך (במיוחד אם הוא חם ונשפך) וכנראה שלא מדובר בתופעה רחבה אלא במקרה נקודתי.

דו”ח על נהיגה בקלות ראש הינו כאמור מסוג ברירת משפט.
המשמעות עבורך היא שאם בקשת הביטול שהגשת נדחתה, תוכל לבקש להישפט על העבירה ולקבל את יומך בבית המשפט לתעבורה.
לפני שתשלח את הבקשה להישפט וודא שכתובתך מעודכנת במשרד הפנים – כי לשם תישלח ההזמנה למשפט.

העונשים על נהיגה בחוסר זהירות

הרשעה בעבירה של נהיגה בחוסר זהירות אינה מחייבת פסילת רישיון נהיגה בפועל. 
יחד עם זאת מתלוות אליה 6 נקודות לפי שיטת הניקוד וכן קנס כספי. 
אם ביקשת להישפט על הדו”ח עליך להמתין לקבל מועד הדיון הראשון בדואר. 

במעמד הדיון תידרש להשיב לאשמה ולבחור את אופן הגנתך.
שים לב שהתובע רשאי לבקש מבית המשפט להטיל עליך עונש כבד יותר מאשר זה הקבוע בצד העבירה.
אם הינך נהג נורמטיבי שומר חוק סביר להניח שזה לא יקרה. 
יחד עם זאת אם צברת דוחות תנועה דומים בעבירה זו, או שצברת הרשעות רבות בעבירות אחרות, התביעה תוכל לנסות ולנצל זאת כדי להטיל עליך עונש חמור יותר מזה הקבוע בדו”ח.

ברוב המקרים בהם מתוקן סעיף העבירה מנהיגה בקלות ראש לנהיגה בחוסר זהירות קיים הסדר טיעון בין הצדדים הכולל הסכמה על מרכיבי הענישה בדגש על משך פסילת הרישיון.
גם בית המשפט יכול לקבוע, בהכרעת דינו, כי לא מצא שרשלנותך כנהג גבוהה ומשכך לזכות אותך מעבירה של נהיגה בקלות ראש, אך להרשיע אותך בנהיגה בחוסר זהירות.

לבחור עורך דין תעבורה

בחירת עורך דין תעבורה שייצג אותך בבית המשפט היא לא דבר קל ובמיוחד כזה נוגע לתיקים מסוג זה. 

עורך הדין צריך להיות מיומן הן בבחינת חומרי חקירה של תאונות דרכים, הן בתוכניות רמזורים ובמידת הצורך גם להיעזר במומחים חיצוניים כדוגמת בוחני תנועה, מומחים פורנזיים ועוד.

נסיבות התאונה ותוצאותיה אינן פחות חשובות מחיי הנהג הפוגע ועל מנת שלא ייגזר עונש שאינו פרופורציונלי נדרשת עבודת נמלים בעת לימוד חומרי החקירה תוך ניתוח מסקנות הבוחן, ביקור בזירה ובדיקת גרסאות כלל המעורבים. 

רק לאחרונה הסתיים במשרדנו תיק תאונה קשה שהסתיים בתוצאה מקלה במיוחד רק לאור היכרות מוקדמת של המעורב בתאונה ועד “ניטרלי” שמסר גרסא לטובתו.

לעורך דין תעבורה אוריאל גולדברג ניסיון עשיר בייצוג נהגים שהואשמו בנהיגה בקלות ראש או בחוסר זהירות והתוצאות מדברות בעד עצמן. 
לפני שאתה מהמר על רישיון הנהיגה שלך, תחשוב היטב האם אתה מוכן לפסילת רישיון ארוכה או שעשית הכל כדי להימנע מכך.

 • חתימה על דוח אינה מאשרת את האמור בו אלא רק את קבלתו. 
 • סירובך לקבל את הדוח לא יבטל אותו, אלא רק יוביל לכך שהקנס יגדל ובהמשך תידרש לשלמו עם ריבית פיגורים. 
 • אם קיבלת הזמנה למשפט חתימתך תאשר שאתה יודע על הדיון.
   
 • שאלה ראשונה – למה?
 • שאלה שניה – ונכון שזה לא עזר?
 • עשית לעורך הדין שלך את החיים קצת יותר קשים, אבל זה לא סוף פסוק.
 • אתה טועה 
 • אי תשלום בתוך 90 יום יוביל להרשעתך בעבירה בכל מקרה. רק שעכשיו הקנס גדל.
 • אתה בבעיה.
 • הדרך לפתוח את שערי בית המשפט לתעבורה בשלב זה היא רק באמצעות בקשה להארכת מועד להישפט
 • למשרדנו ניסיון עשיר בבקשות מסוג זה אך חשוב לדייק אותן ככל האפשר.
 • לא ניתן. תשלום כמוהו כהודאה באשמה. 
 • במקרה של בקשה להארכת מועד להישפט שהתקבלה הכסף יוחזר.
 • בעבירה של נהיגה בחוסר זהירות אפשר לבקש את המרת הדוח באזהרה אם אתה עונה על כל הקריטריונים.
 • יחד עם זאת אם השוטר בשטח בחר שלא לתת לך אזהרה, אל תבנה על השוטרים במפנ”א שיעשו זאת. 
 • סעיף האישום נגדך נבחר בקפידה ולאחר שתובע מוסמך בחן את כל חומר הראיות בתיק.
 • התובע לא ישנה את סעיף האישום נגדך אם תבכה או תתרץ את מעשיך.
 • שינוי סעיף העבירה יקרה אם תציג לתובע פגמים בראיות שבידיו, או ראיות המצויות בידיך ויכולות לשנות את תוצאת המשפט לטובתך.
 • זה אולי נשמע מפתה בדקות שלאחר קבלת דוח או הזמנה למשפט, אך בפועל זו לא משימה פשוטה.
 • עליך להכיר את חוק סדר הדין הפלילי, דיני הראיות ולהכין שאלות מראש כדי להיערך לחקירה בהתאם. 
 • בפועל החקירה תתבצע כמעט שנה לאחר האירוע ואם לא תצליח לגרום לשופט להטיל ספק בעדותו, קיים סיכוי גדול שתורשע.

פסקי דין בנושא נהיגה בקלות ראש:

נסע מהמקום לאחר שגרם לתאונה ויפסל ל-3 חודשים
גרם לתאונה וייפסל ל-3 חודשים
המשטרה חזרה מהאישום והנאשמת זוכתה
נהגה בקלות ראש ורישיון הנהיגה לא ייפסל
טוען...

עודכן לאחרונה בתאריך 19 בספטמבר 2023 ע"י עו"ד תעבורה אוריאל גולדברג

עו״ד אוריאל גולדברג

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג עוסק בלעדית בדיני התעבורה בישראל משנת 2012.

המשרד חתום על הצלחות רבות בעבירות מהירות מופרזת, תאונות דרכים, נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה, עבירות הפקרה (פגע וברח), נהיגה בשלילה, דוחות תנועה וביטול נקודות. 

הייצוג במשרד אישי, דיסקרטי ובהתאם לכללי החיסיון.

כדי שנהיה הכי טובים עבורך, אנו מקפידים על רענון נהלי המשטרה, החוק והפסיקה באופן שוטף.

עורך דין תעבורה תל אביב