עבירות תנועה ועונשים

זמן קריאה: 11 דקות

האם יש רישום פלילי בעבירות תעבורה ואיך לברר עבירות תנועה הן רק חלק מהשאלות שאנו נשאלים מדי יום.
בכדי שתדע להתמודד עם אישום על עבירת תנועה, חשוב שתכיר את האפשרויות העומדות בפניך.
בדיוק לשם כך הכנו עבורך טבלת קנסות ועונשים בעבירות תנועה נפוצות, וגם הסבר על מושג או שניים כמו התיישנות בעבירות תנועה.

מתחילים...

עבירות תנועה כבר מזמן הפכו לחלק מנוף כבישי ישראל, והבושה בכביש חלפה מזמן.
אגף התנועה לא עומד בריבוי העבירות ומשנת 2020 יש מגמת עלייה בכתבי אישום המבוססים על שומרי הדרך.
העומס לא צפוי לרדת וקל להתפתות “לגנוב” רמזור או להידחף בשניה האחרונה בפנייה.

כדי לאפשר שימוש מסיבי בדרכים נדרש מהמדינה ליצור ולאכוף כללים שמטרתם להבטיח את שלומם של כלל משתמשי הדרך.
חוקי התנועה מורכבים מחוקים, תקנות ופסקי דין מנחים.
אם תנהג בניגוד לחוק תבצע עבירת תעבורה שיכולה להוביל לעונשים שונים.

העונשים אינם זהים בין עבירות התנועה שכן יש מגוון רחב של עבירות החל מעבירות “קלות” כגון נסיעה ללא הפעלת אורות ביום בתקופה החורף או נהיגה ללא חגורת בטיחות, וכלה בעבירות תנועה חמורות כגון עבירות מהירות מופרזת, עבירות עקיפה מסוכנת, נהיגה בפסילה, נהיגה בשכרות, אי מתן זכות קדימה, עבירות הפקרה, הריגה וכיו”ב.

חומרה רבה יותר תיוחס בעבירת תעבורה שגרמה לתאונת דרכים ובמיוחד אם קופחו חיי אדם.

במשטרה מחלקה ייעודית לאכיפת חוקי התנועה אולם גם שוטרי סיור מוסמכים לעצור נהג שביצע עבירה.
המשטרה מפעילה מגוון אמצעים במסגרת מאמציה לתפוס עברייני תנועה.
כך למשל מכשיר הדבורה המשמש לתפיסת מי שנוהג במהירות מופרזת, מכשיר הינשוף המשמש לקבוע מי נהג בשכרות, יחידת הפסולים הפועלת על פי מידע מודיעיני כנגד מי שנוהגים בזמן פסילה, ביקורות אקראיות לבדיקת רישיונות, מבצעי אכיפה שונים ועוד.

ישנן גם אמצעים אוטומטיים המסייעים באכיפת חוקי התנועה, כגון מכמונות מהירות המוצבות דרך קבע בצידי כבישים מהירים ומצלמות המתעדות עבירות של חציית צומת באור אדום.

בחוברת נוסחי האישום רשומות כלל עבירות התנועה לפיהם עובד אגף התנועה במשטרת ישראל.

סיווג העבירה

עבירות התנועה מתחלקות ל- 2 סוגים :

 1. עבירת תנועה מסוג קנס – דוח ברירת משפט
 2. עבירת תנועה מסוג הזמנה לדין – כתב אישום

נאשם בביצוע עבירת תעבורה מכח חזקת הבעלות יכול להסב את העבירה על שם הנהג בפועל.

עבירת תנועה מסוג קנס

ילד בוכה במושב האחורי
עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

חשוב לזכור
תשלום דוח = הודאה וריצוי העונש

חשוב לזכור
תשלום דוח = הודאה וריצוי העונש

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

עבירת תנועה מסוג הזמנה לדין

אם אינך מכיר את החוק והפסיקה הרלוונטיים למשפט תעבורה, כדאי שתתייעץ עם עורך דין תעבורה מומלץ.

 • בעבירת תעבורה אלה אין לך אפשרות בחירה ותידרש לעמוד כנאשם מול שופט
 • ברוב התיקים העונשים אינם קלים ויכולים להסתיים בפסילת רישיון נהיגה לתקופות ממושכות, בעבודות שירות וגם מאסר בפועל.
 • בעבירות תנועה רבות מסוג זה ייתכן וייערך לך שימוע במסגרתו יוחלט האם לפסול מנהלית את הרישיון שלך

חזקת המסירה בעבירות תעבורה

סעיף 44 א’ קובע שבעבירות קנס ובעבירות תעבורה שסעיף 239א לחוק חל עליהן רואים את ההודעה שנשלחה אליך בדואר רשום כאילו התקבלה בחלוף 15 ימים משליחתה גם אם אין חתימה על אישור המסירה.
במילים אחרות הנטל עובר אליך.

אם הורשעת בעבירת תנועה וגילית את זה בגלל חוב או נקודות, תידרש להתחקות אחרי מסלול הדואר של הדוח ולבסוף לפנות לתביעה עם הממצאים.

חזקת המסירה בעבירות תעבורה

כדי שההרשעה תבוטל, גם אם באופן זמני, תידרש להוכיח שלא קיבלת את הדוח מסיבות שאינן תלויות בך.
אם טענותיך יידחו עדיין תוכל לפנות לבית המשפט לתעבורה בהליך של בקשה להארכת מועד להישפט לפי סעיף 230 לחסד”פ.

אמנם בחלוף המועד האחרון לתשלום הדוח הוא הופך לחלוט וסופי, אך המחוקק השאיר לך אפשרות לפנות לשופט ולשכנעו שלא הודע לך על העבירה.

מבחינת המשטרה המצב אידיאלי ומדי יום מורשעים אלפי אנשים בעבירות תעבורה רק בשל חלוף הזמן. 
מבחינת בתי המשפט העומס נסבל ומבחינת המדינה זה מס נוסף לקופה.

התיישנות עבירות תנועה

בכדי להבין את התיישנות עבירות התנועה חשוב להבין מה קובע חוק סדר הדין הפלילי. 

סעיף 9(א) לחוק קובע כי באין הוראה אחרת לענין זה בחוק אחר, אין להעמיד אדם לדין בשל עבירה אם עברו מיום ביצועה: 

סוג העבירה

העונש

תקופת התיישנות בשנים

חטא

עד 3 חודשי מאסר

1

עוון

3 חודשי מאסר עד 3 שנים

5

פשע

מעל 3 שנות מאסר

10

פשע חמור

7 שנות מאסר ומעלה /
מיתה או מאסר עולם

15 / 30

עבירות התנועה מצויות כמעט בכל הסוגים המנויים מעלה, ומכאן שיש לנקוט באופן פעולה מותאם לעבירה בה הואשמת.
בעבירות מסוג עוון ופשע התיישנות עבירות תנועה תיספר מהפעולה האחרונה שבוצעה בתיק.

עבירות התנועה הנפוצות בהן נתקבל הנהג הישראלי הן מסוג דוח או הזמנה למשפט. 
דוחות תעבורה מתיישנים כעבור שנה ממועד ביצוע העבירה אם ביקשת להישפט במועד.

התיישנות עבירות תנועה

הזמנה למשפט לרוב תהיה בעבירות עוון. ההתיישנות תחול 5 שנים ממועד העבירה.

ייחוד עבירות קנס

בחוק סדר הדין הפלילי יש התייחסות נפרדת להתיישנות עבירות תנועה מסוג קנס.
בחוק נקבע כי אם חלפה שנה מביצוע העבירה לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בעניינה הודעת תשלום. 

עברה שנה מיום ביצוע עבירת קנס, לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בעניינה הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב); ואולם, בעבירת קנס שהיא עבירת תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה, ובעל הרכב הוכיח כי לא חלה עליו אחריות לעבירה לפי סעיף 27ב לפקודה האמורה, ניתן להגיש כתב אישום או להמציא הזמנה למשפט או הודעת תשלום קנס, למי שנהג ברכב אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה.

במילים אחרות החוק מגדיר את עבירות הקנס בכללותן כעבירות מסוג חטא, כך שאם שלחת בקשה להישפט וחלפה שנה ממועד המסירה, לא ניתן להעמיד אותך לדין או לדרוש את תשלום הקנס. 

עוד נקבע כי בעבירות תעבורה מסוג קנס לא תחול אחריות על בעל הרכב אם הוכיח כי אדם אחר נהג ברכב. במקרה כזה ניתן להגיש כתב אישום או לשלוח הודעת תשלום קנס, לנהג אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה.

דוגמא למקרה אמיתי בעבירות תנועה מסוג קנס:

 • ביצעתי עבירה בתאריך 01/01/2020.
 • חודש לאחר מכן קיבלתי דוח בדואר והגשתי בקשה להישפט.
 • המשטרה חייבת לשלוח אליי הזמנה לבית משפט לתעבורה עד לתאריך 31/12/2020.
 • לאחר מועד זה הדוח מתיישן ולא ניתן להגיש כתב אישום אבל אם המשטרה כן שלחה אליי הזמנה למשפט במהלך השנה, מועד המשפט יכול להיות גם לאחר שחלפה השנה.

רבים טועים לחשוב ששנת ההתיישנות מתחילה להיספר ממועד הגשת הבקשה להישפט, אך החוק קובע אחרת כאמור.

ייחוד עבירות מצלמה

לגבי עבירות תנועה שתועדו באמצעות מצלמה הסיפור קצת שונה. 
סעיף 225א(א)(א1) קובע שבעבירה המבוססת על צילום, חייבים ליידע אותך בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע עבירת התנועה.

במידה והרכב חדש החובה ליידע אותך מוארכת ל-6 חודשים.
“רכב חדש” – רכב שקיבל רישיון רכב ולא חלפו 30 יום מביצוע עסקה המחייבת לרשום את הרכב ואת פרטי בעליו ברשות הרישוי.

במידה ובעל הרכב מוכיח שאדם אחר אחז ברכב במועד העבירה, ניתן לשלוח דוח או הזמנה למשפט אם לא עברה שנה מיום ביצוע העבירה או אם לא חלפו שלושה חודשים מרגע שבעל הרכב הוכיח כאמור, לפי המאוחר, ובתנאי שלא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה.

התיישנות עבירות תעבורה
דוגמא לעבירת מהירות מצלמה שהתיישנה

עבירות שתועדו באמצעות מצלמה של שומר דרך אינן כפופות לסעיף זה ותקופת ההתיישנות שתחול עליהן היא בהתאם לסיווג העבירה.

סעיף 225א(ב) לחוק קובע כי תקופת ההתיישנות שנקבעה בסעיף א’ לא תחול אם ביקשת להישפט.
הכוונה היא לא לבטל את תקופת ההתיישנות, אלא לאפשר לתביעה להגיש פיזית את כתב האישום לבית המשפט גם אם הדיון הראשון בתיק נקבע מעבר לשנה ממועד העבירה.

קיבלת הזמנה למשפט?
התובע דורש עונש מרתיע?
אתה לא לבד! 

או חייגו עכשיו ליעוץ ראשוני

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג
עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

קיבלת הזמנה למשפט?
התובע דורש עונש מרתיע?
אתה לא לבד! 

או חייגו עכשיו ליעוץ ראשוני

דוגמא למקרה אמיתי בעבירת תנועה מסוג קנס מצלמה:

 • מצלמת מהירות מסוג א’3 תיעדה את רכבך מבצע עבירת מהירות.
 • הרכב רשום על שם ליסינג, אשר השכיר את הרכב לחברה בה אתה עובד.
 • המשטרה מודיעה, בתוך 4 חודשים ממועד העבירה לליסינג.
 • הליסינג ישלחו הודעה שיש להסב את הדוח על שם החברה בה אתה עובד.
 • עכשיו משך זמן הטיפול שיש למשטרה מתארך ויש לה 2 אפשרויות:
  • לשלוח לחברה דוח או הזמנה למשפט אם לא חלפה שנה ממועד ביצוע העבירה
  • לשלוח לחברה דוח או הזמנה למשפט אם לא חלפו 3 חודשים מאז ההודעה של חברת הליסינג ובתנאי שלא חלפו שנתיים מהעבירה

לצורך הדוגמא נניח שהדוח הגיע לחברה במועד. 

 • כעת החברה מבקשת להסב את הדוח על שמך כמי שאחז בפועל ברכב ושולחת הודעה למשטרה.
 • למשטרה שוב יש 2 אפשרויות:
  • לשלוח אליך דוח או הזמנה למשפט אם לא חלפה שנה מהעבירה
  • לשלוח אליך דוח או הזמנה למשפט אם לא חלפו 3 חודשים מההודעה של החברה ובתנאי שלא חלפו שנתיים מהעבירה
 • כעת, גם לך יש אפשרות להסב את הדוח ע”ש בן המשפחה שביצע את העבירה ברכב בזמן שאתה היית בחו”ל.
 • האפשרויות של המשטרה ימשיכו להיות בתוקף כל עוד לא חלפו המועדים כאמור.

מדוגמא זו ניתן להבין שאין בעצם מגבלה על כמות ההסבות שניתן לבצע, כל עוד הן נעשות במועדים הקבועים בחוק ומגובים במסמכים תומכים.

אם חלפה שנה מהעבירה החוק מקצר את הזמן שניתן למשטרה ומחייב אותה לפעול תוך 3 חודשים.
במידה והמשטרה תפספס את המועד, העבירה יכולה להתיישן.

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

כדאי לבדוק!
לרוב המשטרה עומדת במועדים ועדיין ייתכן ותחול התיישנות 

כדאי לבדוק!
לרוב המשטרה עומדת במועדים ועדיין ייתכן ותחול התיישנות 

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג

בדיקת עבירות תנועה

בחיי היומיום לעבר התעבורתי שלנו אין כל ערך, אך כשצריך להתמודד עם עבירת תנועה העבר שלך הופך לרלוונטי מתמיד. 
כך או אחרת באפשרותך לבדוק עבירות תנועה, בכל רגע נתון, שאולי נרשמו על שמך. 
אם יש לך מס’ רכבים, הסיכויים שעבירה תירשם עליך גדלים משמעותית, ובירור עבירות תנועה צריך להתבצע על בסיס שבועי.

אחד השיקולים המרכזיים בקבלת החלטה האם להישפט או לשלם את הדוח היא עברך התעבורתי. 
לבירור עבירות תנועה שביצעת בעבר יכולה להיות השפעה מכרעת בקבלת ההחלטה, ובמקרים של עבר עשיר במיוחד מדובר בסכנה של ממש לרישיון.

בכדי לברר עבירות תנועה באינטרנט, מסוג דוח תנועה, הכנו עבורך מדריך לדוחות תנועה.

לבירור עבירות תנועה שניתנה בגינן הזמנה למשפט באפשרותך לחייג למרכז המידע של בתי המשפט.
המרכז מוסר מידע כללי בלבד שכן המידע נמסר טלפונית וללא זיהוי מאומת.

בנוסף באפשרותך להיכנס לאתר נט המשפט.
לאחר סיום תהליך ההזדהות הממשלתית תוכל לצפות בכלל התיקים שלך, כולל במשפט תעבורה.

לצפייה במשפט תעבורה עליך לבחור בתיק תעבורה בתפריט הנפתח (1 בתמונה)

לאחר מכן הכנס מספר תיק בפורמט מתאים (2)
לדוגמא 1234-01-21.
במספר כלולים החודש והשנה בו הוא נפתח.

בכדי לצפות בתיק לחץ על אתר (3).

במסך הבא תצפה בפרטי התיק ובאפשרותך לעשות פעולות בתיק, בהתאם למעמדך. 

גם בקשה לדחיית מועד דיון ניתן להגיש באמצעות האתר, והגשה שכזו תגיע בוודאות לעיני השופט במהרה.

עבירות תנועה - עונשים

בהמשך לסיווג העבירות, יש גם סיווג לעונשים בהתאם לסוג העבירה שבוצעה. 
בעבירות קנס יינתן רק קנס כספי (ונקודות אם יש). בעבירות הזמנה לדין נהוג לגזור עונשים נוספים ומחמירים.

בעבירות מסוג קנס:

קנסות התעבורה, נכון להיום, הינם במדרגות של: 100, 250, 500, 750, 1,000 ו-1,500 ש”ח. 
לא קיים קנס גדול יותר אלא אם ניתן לרכב שאינו בבעלות פרטית או בשל תוספת ריבית פיגורים.

אם הקנס הוכפל פי 4 זה לא במקרה. הרכב רשום על שם חברה או תאגיד וזו הסיבה.
כדי להקטין את הקנס צריך לבצע הסבת דוח על שם מי שנהג בפועל ברכב ואז הקנס יוקטן לקנס המקורי וייצברו לחובתו נקודות בהתאם.

טבלת קנסות בדוחות משטרה נפוצים:

עבירת תנועה

קנס כספי

נקודות שיצברו

אור אדום

1,500

10

250 / 750 / 1,500

0 / 8 / 10

1,000

8

אי ציות לתמרורים

100 - 1,000

0 - 10

עקיפות

250 / 500 / 750

4 / 6 / 8

נהיגה בשוליים

750

6

עבירות כנגד הולך רגל במעבר חציה

250 / 500

0 / 8 / 10

הפרעה לתנועה

250 / 500

0 / 4 / 6

נסיעה בניגוד לכיוון הנסיעה ברמזור

500

6

500

6

הובלת מטען ללא כיסוי מתאים

500

6

כיסוי שמשת רכב

500

0

נהיגה על מדרכה

250

4

בלימת פתע ללא סיבה

250

0

פנייה/סטייה ללא איתות

100

0

 • בנסיבות מחמירות ניתן לרשום הזמנה לדין במקום דוח.
 • רשימת העבירות המלאה מופיעה בחוברת נוסחי אישום.

בעבירות מסוג הזמנה לדין:

 • תשלום קנס – אם באמצעות דוח משוטר או על ידי בית המשפט.
 • קנס על תנאי – התחייבות כספית מטעמך שלא לחזור ולבצע עבירות בתקופת התנאי.
 • פסילת רישיון נהיגה בפועל – בסמכות קצין משטרה לפסול בעבירות מסויימות עד 90 יום. בית המשפט אינו מוגבל במשך הפסילה.
 • פסילת רישיון נהיגה על תנאי – במשפט תעבורה ניתן להטיל עליך פסילה שתחול במקרה ותיתפס שוב, עוד לפני העונש החדש.
 • שירות לתועלת הציבור (של”צ) -בית המשפט יכול לשלוח אותך לבצע שעות התנדבות במסגרת קהילתית ובכפוף לאישור הממונה.
 • מאסר על תנאי – פשוטו כמשמעו. 
 • מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות – עונש חמור לכשלעצמו. מקסימום התקופה האפשרית הינה 9 חודשים.
 • מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח – העונש החמור ביותר שניתן להטיל על נהג והשימוש בו בעבירות תעבורה מצומצם.

המחוקק הישראלי מחמיר את הענישה כמה שניתן כדי ליצור הרתעה ועדיין מאות נהרגים מדי שנה בתאונות דרכים.
ברוב המקרים ניתן היה למנוע את המוות המיותר הזה באמצעות נהיגה נכונה.

בכל הקשור לעבירות תנועה, המחוקק מבחין בין דרגות החומרה השונות.
ישנן עבירות תנועה אשר נחשבות לעבירות קלות אשר יוצרות סיכון נמוך לגרימת תאונה.
מנגד יש מספר עבירות המוגדרות כעבירות תנועה חמורות.
תחת הגדרה זו יכולה להיכלל גם נהיגה בשכרות או סמים, נהיגה ללא רישיון, נהיגה בזמן פסילה עבירות מהירות קיצוניות ותאונות דרכים.

התנהגות הנהג בזמן התאונה תיבחן בצורה קפדנית, וכך גם אופן נהיגתו שהוביל להתאונה.
פעולות הנהג לאחר התאונה יילקחו גם הן בחשבון.
נהג שיברח מהמקום לאחר התאונה או יעלים ראיות יישפט בחומרה רבה.

במשפט תעבורה השופט מאבחן בין תאונת דרכים בלתי נמנעת לבין תאונת דרכים הנובעת מרשלנות.

טבלת עונשים בעבירות תעבורה חמורות נפוצות:

מעבר לעבירות ה”קלות” שנדונות במשפט תעבורה, ישנן גם עבירות תנועה חמורות מאוד אשר בצידן פסילת מינימום.
בעבירות אלה התביעה תתמקד בענישה מחמירה לצד ענישה צופה פני עתיד ותנאי מרתיע. 

בעבירות תנועה חמורות, ובמיוחד מסוג זה, כדאי לשקול ברצינות ייצוג ע”י עורך דין תעבורה.

 • מאסר בפועל בין 15 ימים ועד 20 חודשים
 • פסילת רישיון נהיגה בפועל בין חצי שנה ל-60 חודשים
 • קנס כספי
 • פסילה על תנאי
 • מאסר על תנאי
 • מאסר בפועל בעבירות חוזרות
 • חצי שנה פסילה ומעלה
 • קנס כספי
 • פסילה על תנאי
 • מאסר על תנאי/קנס על תנאי
 • 3 חודשי פסילה ומעלה
 • קנס כספי
 • פסילה על תנאי
 • קנס על תנאי
 • מאסר על תנאי בעבירות חוזרות או ריבוי עבירות
 • 24 חודשי פסילת רישיון נהיגה בפעם הראשונה
 • קנס כספי
 • מאסר על תנאי
 • פסילה על תנאי
 • קנס על תנאי
 • 24 חודשי פסילת מינימום בפעם הראשונה
 • מאסר בפועל בכמות גבוהה
 • קנס כספי
 • מאסר על תנאי
 • פסילה על תנאי
 • קנס על תנאי
 • פסילת רישיון נהיגה בין 3 חודשים לצמיתות
 • בשילוב עבירות נלוות יכול להגיע למאסר בפועל
 • קנס כספי
 • פסילה על תנאי
 • מאסר על תנאי/קנס על תנאי
 • 24-6 חודשי מאסר בפועל
 • פסילה בין 5 שנים לצמיתות
 • קנס כספי
 • פיצוי כספי
 • פסילה על תנאי
 • מאסר על תנאי
 • מאסר בפועל 3 עד 14 שנים
 • פסילת רישיון נהיגה בין שנתיים לצמיתות
 • קנס כספי
 • פיצוי כספי
 • פסילה על תנאי
 • מאסר על תנאי
 • קנס על תנאי
 • בחלק מהעבירות ניתן יהיה לבקש של”צ כעונש “חינוכי” ולהימנע מפסילה ארוכה במיוחד
 • עונש של עד 9 חודשי מאסר בפועל ניתן לרצות בעבודות שירות בכפוף להמלצת הממונה ובית המשפט

רישום פלילי בעבירות תעבורה

ככלל לעבירות תעבורה אין רישום במרשם הפלילי. לשם כך קיים מרשם תעבורתי.

באפשרותך לקבל את המרשם התעבורתי (והפלילי) הרשום על שמך באמצעות הגשת בקשה מקוונת או באמצעות הגעה לתחנת משטרה ומילוי טפסים באופן ידני.

משך ההמתנה בפניה מקוונת אמור לעמוד על 3 שבועות ובסיומם יישלח המרשם לתיבת המייל.

ייעוץ משפטי בעבירות תנועה

כל אדם רשאי לפנות לעו”ד תעבורה על מנת לקבל ייעוץ משפטי וייצוג במידת הצורך.
מנגד, ברור כי לא בכל מקרה יש צורך בכך, למשל כאשר מדובר בעבירת תנועה קלה הטומנת בחובה תשלום קנס ו/או מספר נקודות נמוך.

ההמלצה לרוב היא לפנות למשרד עורכי דין תעבורה הבקיא בתחום כשמדובר בסיטואציות מורכבות יותר.

למשל כשאתה בטוח שלא ביצעת עבירה או כשהעד היחידי הוא השוטר.

רגע לפני שנפרדים ריכזנו עבורך תשובות לשאלות נפוצות ששאלו אותנו ואולי יעזרו לך.
אם לא מצאת תשובה לשאלה, נשמח לשמוע ממך.

 • בית המשפט שידון בעניינך יהיה בית המשפט לתעבורה שבמחוז שיפוטו בוצעה העבירה.
 • ניתן להעביר את התיק לבית משפט אחר, ואפילו במחוז אחר, אך צריך לעמוד בתנאים. אחד מהתנאים הוא הודאה בביצוע העבירה.
 • בוודאי שלא. אין שני תיקים זהים כמו שאין שני נהגים זהים.
 • לכל תיק מאפיינים הייחודיים לו וטעות יכולה לקרות בקלות בעת אכיפה בשטח.
 • בתיקון 113 לחוק העונשין נקבע כי בית המשפט יקבע מתחם עונש לעבירה ויתחשב בערך החברתי שנפגע, במידת הפגיעה, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה.
 • בתוך מתחם העונש יגזור בית המשפט את העונש המתאים לנאשם, בהתחשב בנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה והינו רשאי לחרוג ממתחם העונש ההולם בשל שיקולי שיקום או הגנה על שלום הציבור.
 • העבירה נרשמה על שמך מכח חזקת הבעלות, שכן העבירה תועדה באמצעים אלקטרוניים ולא נאכפה בזמן אמת על ידי שוטר.
 • בכדי שלא תידרש לשלם את הדוח ולספוג את הנקודות, מומלץ שתבצע הסבה לדוח.
 • אתה בבעיה.
 • בשלב ראשון וודא שהכתובת שלך מעודכנת במשרד הפנים.
 • בשלב שני בקש לקבל העתק מהדוח.
 • בשלב שלישי בצע חקירת דואר ונסה להתחקות אחר אישור המסירה.
 • דוח אינו מפעיל עונש תנאי אם תבחר לשלם אותו.
 • אם תבחר להישפט יוכל בית המשפט להפעיל את התנאי במידה והעבירה שביצעת נאסרה במסגרת התנאי.
 • הנקודות בגין העבירה שביצעת ייזקפו לחובתך גם אם השוטר אמר שלא ייתן נקודות או לא רשם אותן.
 • לשוטר אין סמכות בחוק לבטל נקודות.
 • הנקודות נקבעות ע”י משרד הרישוי.
 • צריך למחוק נקודות? אל תשלם את הקנס ותקרא את המדריך לשיטת הניקוד שהכנו עבורך.

עודכן לאחרונה בתאריך 5 בדצמבר 2023 ע"י עו"ד תעבורה אוריאל גולדברג

עו״ד אוריאל גולדברג

עורך דין תעבורה אוריאל גולדברג עוסק בלעדית בדיני התעבורה בישראל משנת 2012.

המשרד חתום על הצלחות רבות בעבירות מהירות מופרזת, תאונות דרכים, נהיגה בשכרות, נהיגה בפסילה, עבירות הפקרה (פגע וברח), נהיגה בשלילה, דוחות תנועה וביטול נקודות. 

הייצוג במשרד אישי, דיסקרטי ובהתאם לכללי החיסיון.

כדי שנהיה הכי טובים עבורך, אנו מקפידים על רענון נהלי המשטרה, החוק והפסיקה באופן שוטף.

עורך דין תעבורה